Fjernvarme

I kalde, urbane strøk er fjernvarmeanlegg nøkkelen til kostnadseffektiv bruk av miljøvennlige, CO2-nøytrale varmekilder.

Som et av verdens ledende fjernvarmekonsulentselskaper, har Rambøll mer enn 40 års erfaring fra prosjekter i mer enn 25 land. Våre tjenester omfatter alle faser i planleggingen, herunder design, drift, vedlikehold og forvaltning; inkludert tekniske, institusjonelle, juridiske, og økonomiske aspekter. I de senere årene har vi også vært aktive parter i flere fjernkjølingsprosjekter.

I takt med at flere byer og tettsteder tar sikte på å bli CO2-nøytrale, blir fjernvarme og fjernkjøling mer aktuelt. Vårt internasjonale marked for disse tjenestene er økende, særlig som følge av stigende bekymringer for klimaendringer.

Gode fjernvarmesystemer

Fjernvarmesystemer med lav temperatur er nøkkelen til en lavkarbon-by. Systemet er kostnadseffektivt og anvender effektive, CO2-nøytrale varmekilder som ellers ville gått til spille.

Varmen kan komme fra CHP-anlegg med varmeakkumulatorer, avfallsforbrenningsanlegg, geotermisk energi, biomassekjeler, storskala varmepumper eller solkraft.

Selv for små bosetninger kan fjernvarme med termisk lagring være en nøkkelkomponent for mest mulig intelligent, kostnadseffektiv og karbonnøytral oppvarming for både eksisterende og nye bygninger.

Fjernvarme i form av damp og overhetet vann

Et spesielt system for fjernvarme basert på overhetet vann eller damp brukes i hovedsak i industriprosesser, men også i noen byer og sykehus. Rambøll har omfattende erfaring med slike systemer, inklusive design av rørsystemer med dokumentert levetid på mer enn 50 år. Vi har også erfaring med å omforme disse systemene til mer effektive lavtemperatursystemer.

Kombinert varme og energi

Hos Rambøll kombinerer vi vår omfattende erfaring med energiproduksjon basert på forskjellige brenselstyper med vår erfaring fra fjernvarmetransmisjonssystemer og lavtemperatur fjernvarmeløsninger. Dette bidrar til å maksimere de miljømessige, sosiale og økonomiske fordelene for både investorer og forbrukere.

Vi tilbyr våre kunder alle tjenester som er nødvendige for å etablere optimaliserte CHP-anlegg, varmeakkumulatorer og fjernvarmesystemer - fra planlegging, design og innkjøp til gjennomføring.

Vår erfaring omfatter et bredt spekter av kraftvarmeverk, herunder avfallsforbrenning, biogass og biomasseanlegg.

Varmeanlegg i bygg

Effektiviteten av et fjernvarmesystem avhenger av integrasjonen med lavtemperatur-varmesystemer i bygninger. Vi tilbyr våre kunder kompetanse i design og drift av alle fasilitetene i systemet, inklusive bygginstallasjoner.

 

Asset Management

Effektiv drift og vedlikehold gir høy forsyningssikkerhet innenfor økonomiske rammer. Rambøll tilbyr unik asset management-rådgivning basert på vår kombinasjon av ekspertviten om O&M-teori og praktisk erfaring med fjernvarmesystemer. Les mer om våre tjenester innen asset management.

Prosjekter

Biomasse

Akershus Fjernvarme AS

Et av verdens mest effektive biomasseanlegg ligger i Lillestrøm utenfor Oslo. Rambøll har bistått Akershus Fjernvarme med planlegging og anskaffelse av dette imponerende anlegget.

Biopellets for CO2-nøytral varme i Frederiksværk

Med installeringen av en ny brenselkjel har Rambøll bidratt til at varmeforsyningen i Fredriksværk har blitt CO2-nøytral.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites