Fjernkjøling

Etterspørselen etter kjøling og energieffektive løsninger er voksende, og fjernkjøling er blitt en viktig del av byutviklingen. Fjernkjølingssystemer gir bygninger kjøling som er energieffektiv, kosnadseffektiv og miljøvennlig.

Ved å være et økonomisk og grønt alternativ til konvensjonelle elektriske kjølere, kan fjernkjølingsanlegg gi bygningene i et område, avkjølt vann for komfort og prosesskjøling - hånd i hånd med fjernvarme. Sentralisering av kjøleproduksjon har mange fordeler, inkludert redusert vedlikeholdskostnader, mindre plass til kjøleinstallasjoner, stordriftsfordeler og en redusering av den totale installerte kjølekapasiteten.

Produksjon av fjernkjøling

Fjernkjøling kan optimalt fremstilles på en kombinasjon av elektrisitet, varmeoverskudd og de ​​best tilgjengelige omkringliggende kjølekilder, slik som kaldt vann eller luft. Ofte kombineres kjøleproduksjonen med store kjølelagerløsninger for å optimalisere produksjonen. Det reduserer behovet for kostbar kjøling, og tar hensyn til den varierende strømprisen.

Fjernkjøling tjenester

Rambøll er engasjert i fjernkjølingsprosjekter over hele verden, og har 40 års erfaring med fjernvarme og fjernkjøling. Valget av den mest optimale fjernkjølingsløsningen avhenger mye av omgivelsene. Rambølls tidligere og nåværende prosjekter omfatter mange forskjellige kjølingsløsninger - alt fra snøbasert kjøling, grunnvannkjøling til solvarmebasert kjøling.

 

Rambøll gir rådgivning og støtte i alle faser av et fjernkjølingsprosjekt:

  • Identifisere potensialet: De mest optimale områdene for fjernkjøling kartlegges
  • Studerer gjennomførbarhet: Lønnsomhet er beregnet og den tekniske gjennomførbarheten av nettverket undersøkes
  • Løsningskonsept: Utvikle en optimal fjernkjølingsløsning
  • Detaljering av design: Detaljering av det endelige design, forbereder den for bygging
  • Oppfølging: Finjustering av systemet og utvidelse av kundebasen

Kartlegging av kostnadseffektive fjernkjølingsområder

For å identifisere det mest optimale området for et nytt fjernkjølingsanlegg innenfor et bestemt område, har Rambøll utviklet et automatisert kartleggingsverktøy kalt DCmapper. Dette verktøy bruker estimerte kjølingsbehov og geografisk plassering av hver bygning i et område for å beregne den økonomiske forskjellen mellom tradisjonell kjøling og et fjernkjølingssystem.

360 ° konsulentvirksomhet

Rambøll tilbyr 360 graders rådgivning innenfor alle områder relatert til fjernkjøling.  Fordi vi samarbeider med våre avdelinger for fjernvarme, avfallsforbrenning, kombinert varme og kraft, fornybar energi og bygningsinstallasjoner, er vi i stand til å tilby optimale løsninger, inkludert den mest effektive bruken av varme- og kjølekilder.

Mer informasjon

Fjernkøling – få overblikk over dine fremtidige kunder

Automatisk kartlegging av lønnsomme kjøleområder - les mer (pdf)

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites