Fjernenergi

Fjernenergi er en fellesbetegnelse for den sentrale produksjon og distribusjon av varmeenergi for oppvarming og/eller kjøling av boliger, forretningsbygg og institusjoner, og for industrielle prosesser. Fjernenergisystemer har en rekke generelle fordeler, inkludert forbedret energieffektivitet og miljøvern, enkel betjening og vedlikeholdelse samt en pålitelighet, komfort og overlegen brukervennlighet tilpasset forbrukerne.

Kontakt

Jens Ole Hansen

Business Development Director
T: +45 5161 8591
Fjernenergi består av tre hovedelementer:
  • Et sentralt energianlegg som produserer varmeenergi. Kraftvarmeverket kan innarbeide kombinert varme og energi (CHP).
  • Et nettverk med ferdigisolerte rør for å distribuere varmeenergi fra sentralanlegg til bygning.
  • En Interface/grensesnitt med tjenester til bygninger, inkludert romoppvarming, varmtvannstjenester, kjøling og prosessvarme.
Rambøll tilbyr et komplett spekter av tjenester på fjernenergiprosjekter fra forundersøkelser og planlegging til oppfølging på drift og vedlikeholdelse.

Våre spesialister i fjernenergi, avfallsforbrenning, kraftvarmeverk, fornybar energi og bygningsinstallasjoner jobber tett sammen for å gi optimal utnyttelse av oppvarming og nedkjøling.


 

Fjernvarme

Rambøll har bistått med konsulenttjenester til mer enn 200 fjernvarmeselskaper globalt. I noen tilfeller har vi bistått de samme klientene i over tretti år. Våre tjenester dekker hele spekteret, fra små landsbysystemer til utstrakte storbynett. Vi blir ansett som en av de mest erfarne fjernvarmekonsulentene i verden og som en av de få som tilbyr hele bredden av fjernvarmetjenester.

Les mer om våre fjernvarmetjenester.

Fjernkjøling

Siden århundreskiftet har Rambøll bistått fjernkjølingssektoren med spesialisttjenester. De første oppgavene var tett knyttet til arbeidet for fjernvarmeselskapene, men dette har gradvis utviklet seg til mer omfattende fjernkjølingsrådgivning. I dag er vi internasjonalt anerkjent som en høyst kompetent og pålitelig partner i alle typer fjernkjølingsprosjekter.

Les mer om våre fjernkjølingstjenester.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites