Avfallsforbrenning

Avfallsforbrenning er en viktig forutsetning for en effektiv utnyttelse av avfallsressurser, og er samtidig en viktig bidragsyter til en miljøvennlig energiforsyning. Rambøll er ledende innen avfallsforbrenning og rådgir kunder i alle faser av prosjektet.

KARA NOVEREN WtE Facility

Kontakt

Rambølls globale avdeling for avfallsforbrenning har representanter i Danmark, Storbritannia, Sveits, og Sverige.

Nils Christian Holm

Nils Christian Holm

Global Spearhead Director, Energy from Waste
T: +45 5161 8648

Avfall gjenvinnes til klimavennlig energi, og gir da nytteverdi for både mennesket og for miljøet. Et avfallsforbrenningsanlegg kan generere elektrisitet og produsere fjernvarme eller fjernkjøling, damp til industrielle prosesser, eller gi energi til avsalting av sjøvann. På denne måten kan restavfall som ikke ellers gjenvinnes på en økonomisk eller ressursvennlig måte, være en lokal fornybar energikilde. Avfallsforbrenning utkonkurrerer i de fleste tilfeller alternative måter å håndtere restavfall på, både med tanke på klimagassutslipp og andre miljøutslipp.

 

Rådgiving på avfallsforbrenning i verdensklasse

Rambøll er internasjonalt anerkjent som det ledende rådgivningsfirmaet på avfallsforbrenning. Vi kan tilby våre kunder godt gjennomtenkte råd i alle faser av prosjektet – fra ide til realisering – basert på vår omfattende erfaring fra avfallsforbrenningsprosjekter over hele verden.

Vi har vært ansvarlig enhet for planlegging, utforming, anbudsprosess, byggeledelse og idriftsettelse av mer enn 70 nye avfallsforbrenningsanlegg og vært ansvarlige for oppgradering av avfallsforbrenningsanlegg i mer enn 28 land, spredt rundt om i verden.

Rambøll er for tiden involvert i 35 avfallsforbrenningsanlegg i forskjellige prosjektfaser, og følger opp driften til et stort antall av de anleggene vi har vært med på å etablere.

Unik kompetanse innen avfallsforbrenning

Vår unike kompetanse er et resultat av vår kunnskap og erfaring med planlegging og gjennomføring av avfallsforbrenningsprosjekter, samt vår tekniske kunnskap om mekanisk og elektrisk utstyr.

Vi har 60 dedikerte prosjektledere og spesialister på avfallsforbrenningsanlegg. De innehar dyptgående kunnskap om prosesser, teknologier, leverandører og drift av anlegg. I tillegg har vi 100 medarbeidere som arbeider med andre aspekter ved avfallsforbrenningsprosjektering. Disse inkluderer byggtekniske forhold, avfalls- og energiplanlegging, fjernvarme, miljøaspekter og kontakt med myndighetene.

Kombinasjonen av vår erfaring og ekspertise gjør at vi kan tilby tjenester i alle trinn av et prosjekt.

Rambøll gir alltid helt uavhengige råd. For å opprettholde vår uavhengige posisjon jobber vi derfor aldri for leverandører av avfallsforbrenningsanlegg.

Prosjekter

Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg

Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg

Oslo kommune har etablert en integrert løsning for avfallsforbrenning, energigjenvinning og fjernvarme på Klemetsrud som bidrar til en økt anvendelse av fornybar energi. Rambøll har vært en sentral rådgiver for kommunen i denne prosessen.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites