Industriell energi

En økt energieffektivisering og en reduksjon av de negative miljøkonsekvenser går hånd i hånd, og de smarteste løsningene behøver ikke å ha negative konsekvenser for komfort eller fortjeneste. Rambøll finner de beste tiltakene for ditt prosjekt.

I vår rådgivning på energieffektivitet vurderer vi de tekniske, institusjonelle, finansielle og sosiale forhold ved en effektivisering av produksjon, overføring, fordeling og forbruk av energi.

Internasjonal erfaring innen energieffektivisering

Vi har internasjonal erfaring med energieffektiviseringsstrategier- og prosjekter for nasjonale og lokale myndigheter, enheter og industrier i over 20 land.

Våre tjenester

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Utvikling og utforming av overordnede tekniske løsninger, inklusive produksjon, overføring, distribusjon og sluttbruk.
  • Prosjektstyring.
  • Forberede retningslinjer for energisparing og strategier for nasjonale og lokale myndigheter.
  • Beregne effekten av tiltakene for energieffektivisering.
  • Utvikle informasjonsarbeider på energisparing.
  • Undersøke potensielle barrierer for energisparing.
  • Bistå til bedre forståelse for EUs energieffektiviseringspolitikk, og bidra til gjennomføring av denne.
  • Energieffektivitet i industrielle prosesser. 
     

Prosjekter

København CO2-nøytral innen 2025

I forbindelse med med klimakonferansen COP 15, utarbeidet Rambøll rapporten «Copenhagen Carbon Neutral 2025», der mulighetene for markant reduksjon av CO2-utslipp ble utredet.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites