Asset management

Asset management er «koordinert aktivitet i en organisasjon for å realisere verdien av dens eiendeler».

En av de viktigste fordelene med god asset management er styrket konkurransedyktighet gjennom økt driftspålitelighet og forutsigbar produksjon. Videre vil en strategisk tilgang til asset management senke driftskostnader, øke organisasjonens tilgjengelighet, forbedre sikkerheten, samt optimere prosesser og planlegging. Kort fortalt gjør asset management organisasjonen bedre rustet til drift og vedlikehold.

Kontakt

Vennligst kontakt Peter Esbjerg Hejn hvis du har spørsmål angående våre asset management-tjenester. Hvis du gjerne vil vite mere om våre tjenester innen spesifikke energiområder, kan du kontakte Christian Riber (avfallsforbrenning), Matti Niclas Scheu (vind), Anders Nimgaard Schultz (kraftverk) eller Søren Ørsted (fjernenergi).

Peter Esbjerg Hejn

Business Development Director
T: +45 5161 8716

Christian Riber

Business Development Manager
T: +45 51618314

Anders Nimgaard Schultz

Vice Director of Power Generation
T: +45 5161 3395

Søren Ørsted

Head of Department
T: +45 51616478

Rambøll tilbyr unik rådgivning innen asset management basert på en kombinasjon av ekspertviten innen O&M-teori (Operation & Maintenance) og bred teknisk arbeidserfaring fra ulike typer energianlegg.

Sterkt O&M fokus

Som en respons på markedsetterspørselen på våre tjenester, har Rambøll etablert en spesialisert asset management organisasjon i vår energiavdeling. Basert på vår dyptgående erfaring, har vi gjennomført omfattende trening av våre tekniske eksperter, slik at de er i stand til å håndtere forvaltningsspørsmål på en strategisk måte, basert på grundige analyser. Denne tilnærmingen har banet vei for vår ledende posisjon som O&M-konsulenter for storskala energianlegg.

Teknisk kunnskap kombinert med ledelsesekspertise

Vi er en stor europeisk og global spiller og ledende i Skandinavia, hvor ingen annen rådgivervirksomhet kan tilby den samme brede kombinasjonen av praktisk arbeidserfaring, ingeniørviten og ledelsesekspertise. Innenfor de siste åtte årene har vi jobbet med mer enn 30 prosjekter innen strategisk vurdering og bare de siste tre årene har vi analysert mer enn 5000 anleggskomponenter fra forskjellige energianlegg. Vårt mål er å utarbeide vedlikeholdsstrategier basert på en vurdering av både risikoen for komponentfeil og konsekvensene av slike potensielle feil.

I tillegg til de strategiske asset management-prosjektene, jobber vi daglig med vedlikeholdsprosjekter og support til våre kunder.

Vår omfattende erfaring, særlig fra anlegg, gjør oss i stand til å foreslå, forberede og implementere realistiske, brukbare og bærekraftige løsninger hos kunden.

I samarbeid med kunden

Vi bygger våre tjenester på kontinuerlige forbedringer, hvor vi alltid involverer kunden i løsningene. Å forbedre tilgjengeligheten og effektiviteten er en essensiell del av våre tjenester, og vi tror på vedlikeholdsløsninger som er dypt forankret i hver enkelt bedriftskultur. I tett samarbeid med kunden tilbyr vi strategier for å forbedre vedlikeholdsorganisasjonen.

Ved å arbeide tett med våre kunder tilbyr vi strategier for å betydelig forbedre vedlikeholdsavdelingene i organisasjonen. Våre spesialister bruker erfaring fra forvaltning, utvikling og planleggingsmetoder for å levere løsninger som strømlinjeformer våre kunders driftsøkonomi. Vi produserer resultater ved å inndra nye prosesser og praksiser i organisasjonen, basert på kundens verdikjede.

Hva vi gjør

Rambøll leverer 100 % uavhengig rådgivning og fokuserer utelukkende på kundens faktiske behov og verdier. Rambøll Energi tilbyr en bred liste med tjenester innen asset management og paletten strekker seg fra strategiske til praktiske emner.

Vi har inndelt våre tjenester i fem hovedgrupper. Våre asset management tjenester inkluderer: 

Management
 • Asset management oversikt og design av strategi
 • Organisasjon (design, policy, mål og KPI)
 • PAS55 implementering og revisjon
 • Life Cycle Maintenance programmer (fra oppstart til driftsnedlegging)
 • Investeringer og vurdering av livssykluskostnader
 • ISO55000 forberedelse
 • Due diligence

System og planlegging

 • Reliability Centered Maintenance & Risk Based Maintenance
 • Vedlikeholdsplanlegging og -manualer
 • Risiko og sikkerhet
 • FMECA (Feilmodus, effekt- og kritikalitetsanalyser)
 • CMMS-vedlikeholdssystemer, nyttiggjøring og implementering
 • Reservedelshåndtering og logistikk

Optimering

 • GAP-analyser og forbedringsprogrammer
 • Logistikk og reservedeler
 • Tilgjengelighetsanalyse & verdistrømkartlegging (VSM)
 • Prosessoptimering
 • OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Utførelse

 • Tilstandsbasert overvåkning
 • O&M support
 • Inspeksjoner og tekniske vurderinger
 • Arbeidsinstrukser og identifisering av driftssvikt

Ramboll Maintenance Academy

Rambøll driver Ramboll Maintenance Academy, som er en uavhengig leverandør av vedlikeholds- og optimeringskurs. Vårt overordnede mål er å gi kursdeltakerne en teoretisk forståelse av kursets emner og de praktiske egenskapene til å bruke erfaringene i hverdagen. Siden opprettelsen i 2005, har mer enn 800 teknikere og ledere deltatt i kursene tilbudt av Ramboll Maintenance Academy.

Prosjekter

Vattenfall Kraftverk

Rambøll har fullført to store RCM prosjekter (Reliability Centered Maintenance) på et av Vattenfalls kraftverk i Danmark.

Amager Resource Center

Vedlikeholdsundersøkelser og asset management-implementering ved dansk avfallsforbrenningsanlegg

Amager Resource Centre (ARC) er et dansk firma for avfallsforbrenning med fokus på bærekraft. Gjenbruksstasjonen har over 800 000 besøk hvert år, og avfallsforbrenningsanlegget mottar og prosesserer avfall fra over 550 000 hjem og 45 000 virksomheter. Dette avfallet omgjøres til energi som leveres i form av elektrisitet og fjernvarme til mer enn 150 000 hjem. Det nåværende avfallsforbrenningsanlegget skal avvikles i 2017 og erstattes av verdens mest moderne avfallsforbrenningsanlegg, utviklet av Rambøll.

Systematisering og optimering av vedlikeholdssystemet i Hafslund

Hafslund leverer miljøvennlig varme og varmtvann til store deler av Oslos befolkning via byens fjernvarmeforsyningsnett. I 2013 produserte Hafslund 1,7 TWh (milliarder kWh) fjernvarme, tilsvarende 20 % av Oslos varmebehov, eller nærmere bestemt 170 000 husholdninger. Hafslund er landets største leverandør av fjernvarme og er ansvarlig for 36 % av all fjernvarmen som produseres i Norge.

DONG Energy offshore vindmøllepark

Anholt Offshore vindmøllepark, som ble ferdigstilt i 2013, er verdens tredje største offshore vindmøllepark. Vindmølleparken ligger i Kattegat og produserer energi tilsvarende et årlig energiforbruk på 400.000 husholdninger, eller 4 % av Danmarks totale energiforbruk.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites