Energi

I en tid når leveringssikkerheten på tilførselen av bærekraftig og rimelig energi er på toppen av den politiske agendaen tilbyr Rambøll intelligent rådgivning, testet gjennom mange års praktisk erfaring, som både private og offentlige kunder kan sette sin tillitt til.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

André Smith

Director of Energy, Norway
T: +47 934 01 816

Rambøll er blant de ti ledende energikonsulentselskapene i Europa. Vi fokuserer på å maksimere verdier - både for våre kunder og samfunnet forøvrig. Prosjektene våre gir typisk en generell samfunnsfordel ved å sikre tilførsel av energi, redusere klimapåvirkning, forbedre energieffektivitet og motvirke ressursknapphet.

Vi har et sterkt fokus på å forbedre ytelsen og redusere kostnadene i alle faser av våre prosjekter, fra utviklings- og investeringskostnader til drift- og vedlikeholdskostnader. For våre kunder betyr et samarbeid med Rambøll at de vil kunne dra nytte av vår kunnskap og omfattende erfaring, og at vi sammen kan forvandle deres utfordringer til løsninger som er fremtidssikre, energieffektive, kostnadseffektive og praktiske.

Energierfaring
Rambøll har mer enn 45 års erfaring med planlegging, design og implementering av energiløsninger. Vårt energiteam innehar kompetanse på hele spekteret av energiteknologier og alle deler av verdikjeden fra produksjon til distribusjon. Vi hjelper våre kunder med alle aspektene av et prosjekt, alt fra planlegging og prosjektering til langsiktig drift og vedlikehold.

Offshore vindkraft, avfallsforbrenning, store kraftverk og fjernvarme
Rambøll tilbyr globalt ledende kompetanse innenfor offshore vindkraft, avfallsforbrenning, termisk kraftproduksjon og fjernvarme. Innenfor disse fire områdene fungerer vi som en «one-stop shop» med tjenester basert på unik kunnskap og erfaringer fra et stort antallprosjekter, som ingen andre konsulentselskaper kan matche.

  • Mer enn 60 % av verdens offshore vindturbiner står på fundamenter prosjektert av Rambøll
  • Vi har jobbet med avfallsforbrenningsprosjekter i 40 land, og levert konsulenttjenester i tilknytning til 130 nye enheter og oppgraderinger
  • Vi har designet og bygget mer enn 90 større kraftverk, inkludert noen av de mest energieffektive anleggene i verden, og vært medvirkende til den pågående konverteringen fra fossilt brensel til biomasse
  • Vi har levert konsulenttjenester til mer enn 200 fjernvarmesystemer over hele verden, alt fra små bygdeordninger til større storby-overføringsnett.

Fakta

  • Rambøll har ca. 1600 mennesker på tvers av selskapet som arbeider med ulike aspekter innenfor energi, inkludert olje og gass og energieffektive bygninger, hvorav ca 700  er organisert i Rambøll Energi
  • Internasjonalt er vi anerkjente konsulenter innen offshore vindkraft, avfallsforbrenning, termisk kraftproduksjon og fjernvarme
  • Våre kunder omfatter utviklere, offentlige- og private energiselskaper, banker, lokale myndigheter og regjeringer

Nyhetssaker

Rambøll ser på muligheter for bærekraftige løsninger for Avinor


Les nyhetssaken

Les mer

Våre tjenester i det brede spekter får våre kunder til å planlegge og gjennomføre energistrategier og systemer som er fremtidssikre, kostnadsbevisste og praktiske.

Les mer her: Brosjyre om våre energitjenester (På engelsk)


Energifilm

Innen offshore vindkraft, avfallsforbrenning, store kraftverk og fjernvarme leverer Rambøll alt i ett-tjenester basert på unik fagkunnskap og erfaring.

Se filmen om Rambølls kompetanser innen energi (på engelsk).

Utvalgte prosjekter

Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg

Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg

Oslo kommune har etablert en integrert løsning for avfallsforbrenning, energigjenvinning og fjernvarme på Klemetsrud som bidrar til en økt anvendelse av fornybar energi. Rambøll har vært en sentral rådgiver for kommunen i denne prosessen.

Solfangerprosjekt i Akershus EnergiPark

Rambøll Energi er byggherrerådgiver for Akershus Energi AS i forbindelse med etablering av et solfangeranlegg som bygges i tilknytning til Akershus EnergiPark. Anlegget vil bli det største solfangeranlegget i Norge.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites