Vann i byer

 

I bærekraftige byer må man ha helhetlige systemer for å håndtere og forvalte vannressursene. Våre eksperter hjelper byer å ha rent drikkevann, håndtere overvann og kloakk, og unngå vannmangel.

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre tjenester innen vann i byer:

Turid P. Ødegaard

Direktør, Rambøll Vann Norge
T: +47 930 36 535

God planlegging og en helhetlig innfallsvinkel til vann i byer kan både redusere kostnader, sørge for bedre ivaretakelse av miljøet og bidra til vakre rekreasjonsområder. Rambøll har eksperter innenfor alle deler av vannets kretsløp i byer, og vet hvordan disse delene kan spille sammen for å skape de mest bærekraftige løsningene.

Vi tar i bruk nye løsninger og teknologier for å håndtere vann i byer på en best mulig måte. Det innebærer at man må tenke nytt; for eksempel kan tilpassede grøntområder ta unna vannet ved store regnskyll, og dermed hindre oversvømmelser og flom i byen.

Våre eksperter jobber også tett med andre fagfelt, slik at samspillet mellom vannløsningene, annen infrastruktur, grøntområder og bebyggelse blir så god som mulig.

Du kan lese mer om våre tjenester innen vann i byer her.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites