Smarte byer

 

Teknologi er et stadig viktigere hjelpemiddel når man skal skape bærekraftige og levende byer. Rambølls eksperter vet hvilke løsninger som fungerer best til forskjellige formål og lokalmiljøer.

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre løsninger for smarte byer:

Kari Ovesen Haugland

Divisjonsdirektør Byutvikling
T: +47 928 31 608
Våre eksperter ser alltid på tre tett sammenvevde aspekter når vi skal hjelpe byer å bli smartere:
  1. Smart styring sørger for at de ulike offentlige etatene i byen samarbeider på en god måte, slik at man har en helhetlig oversikt og kan legge strategiske planer for byens utvikling.
  2. Smarte teknologikonsepter kan ta seg av en rekke lokale utfordringer, for eksempel gjennom løsninger for fjernvarme og blågrønn struktur, og gjennom synergiparker for vann og energi. 
  3. Smart informasjonsteknologi kan blant annet bedre trafikkflyten og melde om ledige parkeringsplasser, måle vannivåer for å minske ressursbruken, og tilpasse trafikklys til å prioritere syklister.

Rambøll har allerede hjulpet flere byer å bli smartere, og vi har erfaring og eksperter fra hele verden.

Du kan lese mer om Rambølls løsninger for smarte byer her.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites