Mobilitetsløsninger

 

Befolkningstettheten i byer øker, og med det øker også presset på de ulike transportsystemene. Skal man skape effektive og bærekraftige løsninger for forskjellige måter å reise på krever det at man har en helhetlig innfallsvinkel og flerfaglig kompetanse.

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre løsninger for transport i byer:

Kari Ovesen Haugland

Divisjonsdirektør Byutvikling
T: +47 928 31 608

Effektive transportløsninger gjør det enkelt for folk å komme seg fra A til B, ved å tilrettelegge for kollektivtransport, sykling og gange. Før man legger planer for infrastruktur er det altså viktig å se på hvordan folk bruker byen i dag, hvordan den er i ferd med å utvikle seg, og hvilke teknologiske utviklinger som er på trappene.

Våre eksperter ser på helheten når vi planlegger transportløsninger i byer, og har med både tekniske ingeniørfag, landskapsarkitekter og byplanleggere når vi skal finne frem til de beste løsningene. Vi er også bevisste på å inkludere lokalbefolkningen og andre interessegrupper i prosessene, for å skape et så godt resultat som mulig.

Rambøll har lang erfaring med mobilitetsløsninger, og kan hente ekspertise og kunnskap fra kolleger over hele verden.

Du kan lese mer om Rambølls tjenester innen mobilitetsløsninger her.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites