Levende byer

 

Rambøll har utviklet egne vurderingsverktøy som måler hvor gode byer og urbane områder er å leve i. Konklusjonene man kommer frem til er svært nyttige når man skal planlegge den videre utviklingen i et byområde.

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre vurderingsverktøy for levende byer:

Kari Ovesen Haugland

Divisjonsdirektør Byutvikling
T: +47 928 31 608

Levende byer er byer som er gode å leve i, hvor folk har et godt fysisk miljø rundt seg, trives og er trygge. Våre omfattende måleverktøy ser på en rekke parametere som påvirker livskvaliteten i urbane strøk, fra økosystemer og infrastruktur til sosiale faktorer som lykkenivået i lokalbefolkningen.

Med denne helhetlige innfallsvinkelen gir verktøyene våre et omfattende grunnlag når store beslutninger om områdeutvikling skal tas.

Rambølls verktøy viser samspillet mellom alle aspektene som skal til for å skape en levende by, og kan være en viktig ressurs i alle deler av urban utvikling og byplanlegging.

Du kan lese mer om Rambølls verktøy for levende byer her.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites