Helhetlig byplanlegning

 

Skal man skape gode byer må man tenke på helheten, og se på sammenhengen mellom elementer som infrastruktur, bygninger, miljø og grøntområder. Våre tverrfaglige team er eksperter på dette, fra den overordnede visjonen for området, til de tekniske detaljene.

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre tjenester innen helhetlig byplanlegging:

Kari Ovesen Haugland

Divisjonsdirektør Byutvikling
T: +47 928 31 608

Våre eksperter hjelper kundene å legge langsiktige visjoner og strategier for byområder, samt å planlegge og designe de konkrete løsningene. Vårt mål er alltid å skape bærekraftige byer det er godt å leve i, for de som bor der i dag og for de som skal bo der i fremtiden.

Rambøll har lang erfaring med holistisk byplanlegging, og kan trekke på ressurser fra hele verden. Blant annet er vi sentrale i Skandinavias største byutviklingsprosjekt på Nordhavn i København, og for den prisbelønte Bishan parken i Singapore.

Her kan du lese mer om Rambølls erfaring med helhetlig byplanlegging og vår internasjonale ekspertise på området.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites