Fysisk planlegging

 

Fysisk planlegging er en viktig forutsetning i utviklingen av urbane områder. Her setter man opp grenser og retningslinjer for de forskjellige komponentene i byutviklingen, og ser på hvordan områdene vil utvikle seg i fremtiden.

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre tjenester innen fysisk planlegging:

Kari Ovesen Haugland

Divisjonsdirektør Byutvikling
T: +47 928 31 608

Utvikling av byer og urbane strøk har en stor effekt på områdene de dekker. Skal man sørge for en bærekraftig utvikling som ivaretar både miljøet og befolkningen på best mulig vis, må man tenke helhetlig alt i den første planleggingsfasen. Rambølls eksperter hjelper byer å bruke områdene på en god måte, ved å lage styringsstrukturer, retningslinjer og forskrifter som sørger for en kontrollert vekst.

I den fysiske planleggingen av byområder ser Rambølls eksperter på alle komponentene som må være på plass for å skape nærmiljøer det er godt å leve i. Det krever at man tenker langsiktig, og legger til rette for kommende utvikling, effektive transportløsninger, levende grøntområder og gode nærings- og boligbygg.

Du kan lese mer om Rambølls tjenester innen fysisk planlegging her.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites