Blågrønn infrastruktur

 

Med gode løsninger for blågrønn struktur kan man hindre flom og tørke i urbane strøk, og skape byer det er godt å leve i.

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre tjenester innen blågrønn infrastruktur:
Siri Legernes

Siri Legernes

Leder for Forretningsutvikling Samferdsel og byutvikling
T: +47 404 58 424

I blågrønn infrastruktur kombineres fagfeltene vann, urban natur, landskapsarkitektur og byplanlegging for å finne løsninger på lokale klimautfordringer, som oversvømmelser, store regnskyll og tørke.

Fra grå til grønne løsninger
Blågrønn struktur jobber med naturen heller enn mot den. For eksempel kan tilpassede parker ta unna overvann på en naturlig måte, og dermed hindre flom i bygatene. Slik unngår man også mye «grå» løsninger i bybildet, i form av flomsikring i betong og lignende. God blågrønn struktur gir altså ikke bare løsninger på problemer, de gir også økt verdi i form av finerer nabolag med vakre naturområder og parker.

Rambølls eksperter har lang og omfattende erfaring med blågrønne løsninger, med større prosjekter for byer som Singapore, New York og København.

Du kan lese mer om Rambølls løsninger for blågrønn infrastruktur her.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites