Biomangfold i byer

 

Grøntområder i byer har en positiv effekt på både fysisk og psykisk helse, samtidig som de bidrar til å ivareta naturmangfoldet i området. I Rambøll jobber byutviklere, biologer og ingeniører tett sammen for å skape de beste grønne løsningene i urbane strøk.

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre tjenester innen biomangfold i byer:
Vibeke Riis

Vibeke Riis

Divisjonsdirektør, Miljø & helse – Norge/Norden
T: 950 80 010

Kari Ovesen Haugland

Divisjonsdirektør Byutvikling
T: +47 928 31 608

Våre eksperter mener urban natur er et kjerneelement i all byutvikling, med en positiv effekt på både mennesker, miljø og samfunnet. Klarer man å integrere den lokale naturen i urbane områder på en god måte vil man oppnå bedre helse og trivsel hos lokalbefolkningen, bedre luftkvalitet, større biomangfold - og ofte også økonomiske besparelser.

Ikke bare parker
I motsetning til tradisjonelle parker er urban natur levende økosystemer, hvor ulike arter lever, reproduserer og utvikler seg uten menneskelig innblanding. Områder med urban natur krever derfor adskillig mindre vedlikehold enn vanlige parker.

Hindrer flom og bedrer luft
Områder med urban natur er også viktige i kampen mot effektene av klimaendringene. Grøntområdene kan blant annet hindre flom ved å holde på store mengder overvann, kjøle ned varme områder, og bedre den lokale luftkvaliteten.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites