Arkitektur og bærekraft

 

I samspill med de tekniske ekspertene våre bidrar Rambølls arkitekter med å lage bærekraftige og energieffektive bygg.

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre tjenester innen arkitektur og bærekraftige løsninger:

Kari Ovesen Haugland

Divisjonsdirektør Byutvikling
T: +47 928 31 608

Bygningssektoren står for cirka 40 prosent av samfunnets forbruk av energi og ressurser, med tilhørende miljøbelastning i byggeprosessen og driften av bygget. Derfor har utviklingen i bygningssektoren stor betydning for den bærekraftige utviklingen i samfunnet som helhet. Skal man klare å utvikle bygg som sparer miljøet i alle deler av livssyklusen er det nødvendig med en flerfaglig tilnærming til prosjektene.

Levende bygg, levende nærmiljøer
Bærekraftige bygg handler ikke bare om å være miljøvennlig og energieffektiv. Det handler også om bygg det er godt å jobbe og bo i, og som bidrar til å skape levende nærmiljøer. Våre arkitekter samarbeider tett med ingeniører og prosjektledere for å skape bærekraftige bygg i verdensklassen.

Du kan lese mer om Rambølls bærekraftige løsninger for bygg her.

Vi kan også hjelpe kundene våre å oppnå en rekke miljøsertifiseringer på prosjektene sine, som BREEAM NOR, Miljøfyrtårn og ISO 14001.

Du kan lese mer om Rambølls tjenester innen miljøsertifiseringer her.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites