Byutvikling

 

En stadig større andel av verdens befolkning bor i byer. Gode, levende og bærekraftige byrom er en forutsetning om man skal ivareta trivsel og miljø.

Kontakt

Kontakt oss gjerne for å høre mer om våre tjenester innen byutvikling:
Siri Legernes

Siri Legernes

Leder for Forretningsutvikling Samferdsel og byutvikling
T: +47 404 58 424

For å skape gode byer holder det ikke å se på miljø, økonomi, sosiale faktorer og fysiske områder hver for seg. Disse elementene må spille sammen på en god måte. Siden oppstarten for over 70 år siden har Rambøll hatt nettopp en slik holistisk tilnærming til byutvikling.

Dekker alle deler av byutvikling
Rambøll tilbyr ekspertise innenfor alle deler av byutvikling, fra store samferdselsprosjekter og overvannshåndtering, til sosial arkitektur og energiløsninger i bygg. Og viktigst av alt, vi ser alltid på hvordan disse elementene spiller sammen og påvirker hverandre.

Dette overordnede blikket gjør oss i stand til å lage bærekraftige byer det er godt å leve i - både nå og i fremtiden.

Du kan lese mer om byutvikling her.

Prosjekter

København CO2-nøytral innen 2025

I forbindelse med med klimakonferansen COP 15, utarbeidet Rambøll rapporten «Copenhagen Carbon Neutral 2025», der mulighetene for markant reduksjon av CO2-utslipp ble utredet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites