Teknisk byggeledelse

Kontakt

Ole Ivar Sæheim

Sivilingeniør
T: +47 932 43 106
Teknisk byggeledelse er en funksjon som ofte er et suksesskriterium i kompliserte og store byggeprosjekter.

Rambøll har kompetanse og erfaring innen denne tjenesten. Vi har svært kompetente medarbeidere og tilbyr en gjennomføringsmodell som bidrar til at de prosjekterte tekniske løsningene blir forstått av de utførende og utført riktig innenfor budsjett.

Rambølls metodikk vektlegger blant annet:
  • Kontraheringsprosessen av entreprenørene.
  • Tegningskontroll og tverrfaglige gjennomganger med rådgivere og entreprenører.
  • Grensesnittavklaringer mellom tekniske fag og systemer.
  • Utarbeidelse av fremdriftsplaner for de tekniske entreprenørene med avhengigheter.
  • Tett kontakt med prosjekterende og utførende ledd – møteplaner.
  • Utarbeidelse av detaljert planer for overleveringsfasen inkl. funksjonstester – oppfølging av disse.
  • Økonomioppfølging og teknisk avviksbehandling.
  • Plan for garantiperioden, herunder overvåking av at energiforbruk er i samsvar med planlagt .

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no