Sprinkleranlegg

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Birgit Soleng

Birgit Soleng

Fagnettverksleder Tekniske systemer
T: 932 43 088

Ole Ivar Sæheim

Sivilingeniør
T: +47 932 43 106
Et fungerende sprinkleranlegg kan utgjøre forskjellen på det lille, ubetydelige branntilløpet og den store katastrofen. Rambølls ingeniører utfører planlegging, prosjektering og kontroll av sprinklersystemer for alle typer bygninger.

Automatiske sprinklersystemer er konstruert for å oppdage en brann og å slokke den med vann på et tidlig stadium, eller for å begrense brannen til slokking kan fullføres på annen måte.

Et sprinklersystem sørger for effektiv brannslokking

Et sprinkleranlegg er et rørsystem som fordeler slokkevann i bygningen. Enkelt forklart er det nesten som å ha en egen brannmann på vakt – døgnet rundt. Over 100 års erfaring fra hele verden viser at 97 prosent av alle branner slokkes eller kontrolleres i bygninger hvor sprinkleranlegg er installert. En fordel med sprinkleranlegg er også at det gir mulighet for åpne arealer som kan gjøre bruken av byggene mer fleksible enn uten sprinkling.

Rambøll har FG-godkjente rådgivere

Prosjektering og dimensjonering av sprinkleranlegg i næringsbygg blir normalt utført etter Norsk Standard NS-EN 12845 eller regelverk fra Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd (FG). Nylig er det utkommet en ny felles nordisk boligsprinklerstandard, NS-INSTA 900 for boligsprinkleranlegg.

Rambøll har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for prosjektering av sprinkleranlegg, og har en rekke rådgivere med FG-eksamen. I samarbeid med arkitekt og brannrådgiver utfører vi planlegging, prosjektering og kontroll av sprinklersystemer for alle typer bygninger.


Relaterte tjenester 
Brann og sikkerhet 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no