Oppvarming

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Birgit Soleng

Birgit Soleng

Fagnettverksleder Tekniske systemer
T: 932 43 088

Ole Ivar Sæheim

Sivilingeniør
T: +47 932 43 106
Ny teknisk forskrift, TEK10, stiller krav om at byggverk skal prosjekteres og utføres med tanke på lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning. Rambøll har god kompetanse innen lavenergi- og lavtemperaturoppvarmingssystemer, valg av varmekilder og varmeavgivere i rom.

I dag blir vannbårne varmesystemer installert i de fleste nybygg. Flere byggeiere vurderer å konvertere fra elektrisitet til vannbåren varme i eldre bygninger. Heteflater i form av radiatorer, gulvvarme eller strålevarme velges ut fra en kombinasjon av romløsning, arkitektonisk design og kravet til komfort. Vannbårne varmeanlegg dimensjoneres for å oppnå stabil romtemperatur og god komfort. For at anlegget skal fungere optimalt stiller det krav til hydraulisk utbalansering, slik at det sirkulerer riktig vannmengde i alle kursene. Rambøll har lang erfaring innen prosjektering av vannbåren varme.

Lavtemperaturoppvarming gir større fleksibilitet

Lavtemperaturoppvarming er varmesystemer som distribuerer varmen ved lavere temperaturer enn tradisjonelle varmeanlegg. Slike løsninger gir større energifleksibilitet, da flere energikilder kan benyttes til å forsyne bygningen, blant annet varmepumpe og solenergi. Lavtemperaturoppvarmingssystemer har også en positiv innvirkning på inneklima siden de gir en lavere overflatetemperatur på heteflatene. Lavtemperaturoppvarming egner seg godt for passivhusprosjekter. Rambøll har kompetanse og erfaring innen prosjektering og design av lavtemperatur oppvarmingssystemer.

Bistår med miljøriktig energiforsyning

I dag er det stort fokus på miljøriktig energiforsyning. Eksempler på miljøriktig energiforsyning kan være bioenergi, varmepumper eller solfangeranlegg. Vi rådgir omkring vurderinger og valg av energiforsyning i nært samarbeid med våre oppdragsgivere.

RELATERTE TJENESTER

Energiberegninger og klimasimuleringer, energimerking, Enovas rådgiverteam, inneklima, lavenergi- og passivhus

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no