Legionella

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Birgit Soleng

Birgit Soleng

Fagnettverksleder Tekniske systemer
T: 932 43 088

Ole Ivar Sæheim

Sivilingeniør
T: +47 932 43 106
Utbrudd av legionellabakterier i kjøletårn og skrubbere de siste årene har ført til større fokus på bakterien også i andre typer anlegg. I Rambøll kan vi utføre vurderinger for å kartlegge denne risikoen og forebygge legionellasmitte. Vi har også god kompetanse på prosjektering og kontroll av tappevannssystemer med tanke på å hindre legionellasmitte.

Legionellabakterier forekommer i overflatevann og i jord, og er en del av våre naturlige omgivelser. Legionellabakterier har best vekstvilkår når temperaturen er mellom 20° og 50°C. I rørnett som har denne vanntemperaturen, kan det dannes en hinne (biofilm) av bakterier og mikroorganismer og flaten vil kjennes slimete og glatt. I en slik biofilm er det gode vekstvilkår for legionellabakterier.

Områder som er utsatt for legionellautbrudd

Bakterien overføres ved luftsmitte og den mest kjente smittemåten er ved innånding av vannpartikler som inneholder legionellabakterier. Risikoområder er dusjanlegg, innvendige fontener, høytrykkspylere og hageslanger. Risikoen for et legionellautbrudd er liten, men med vannpartikler og riktig temperatur til stede kan anlegget utgjøre en fare for spredning av bakterier.

Vi kan hjelpe med forebygging av legionellasmitte

Rambøll kan vurdere risikoen for spredning av legionellabakterier i dine anlegg, og vi kan hjelpe deg med forslag til løsninger som vil hindre legionellasmitte.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no