Lavenergibygninger og passivhus

Kontakt

Ole Ivar Sæheim

Sivilingeniør
T: +47 932 43 106

Lavenergibygninger og passivhus kjennetegnes ved et særlig lavt energibehov og bruk av passive virkemidler. Rambøll har allerede mye erfaring på dette området, og kan tilby rådgivning gjennom hele prosessen - fra regulering til prosjektering, bygging og overtagelse.

Ved prosjektering legges den såkalte Kyoto-trekanten til grunn, hvor prosjekteringsprosessen deles inn i flere trinn. Første trinn er å redusere byggets varmetap med en godt isolert, kompakt og lufttett bygningskropp, samt ventilasjon med god varmegjenvinning. Energieffektive behovsstyrte løsninger for varme, ventilasjon og belysning benyttes. God regulering og synliggjøring av energibruken er også et viktig element. Når energibehovet er redusert så mye som mulig, velges energiforsyning for det resterende energibehovet – fortrinnsvis fra fornybare energikilder.

Kompetanse og tjenester

Prosjektering av de tekniske systemene i lavenergi- og passivhus omfatter
først og fremst:

  • Bistand med å sette energimål for prosjektet.
  • Utarbeidelse av energikonsept i tidlig fase og ta ansvar for oppfølgning og koordinering av dette gjennom hele prosjektet.
  • Simulering av energibehov, CO2-utslipp og inneklima.
  • Systemvalg for varme og ventilasjon, inkl varmegjenvinning.
  • Rådgivning om energieffektiv belysning og utnyttelse av dagslys.
  • Utforming av kanalnett og komponenter med lavt trykkfall.
  • Passiv oppvarming og kjøling vha termisk masse i tunge materialer.
  • Regulering av varme, ventilasjon og belysning, samt overvåkning og visualisering av energibruk.
  • Vurdere energiforsyning fra fornybare energikilder – fjernvarme, varmepumper, biovarme, med mer. 

Et godt resultat krever en integrert designprosess - tverrfaglig samarbeid fra tidlig stadium, samt at alle har eierforhold til prosjektets energimål. Ut over VVS og elektro dekker Rambøll alle de viktige kompetanseområdene innenfor lavenergi- og passivhus, både plan og arkitektur, bygningsfysikk og byggteknikk, og kan tilby komplett tverrfaglig rådgivning på dette området.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no