Kjøling

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Birgit Soleng

Birgit Soleng

Fagnettverksleder Tekniske systemer
T: 932 43 088

Ole Ivar Sæheim

Sivilingeniør
T: +47 932 43 106
Kjøling er nødvendig for å unngå overtemperatur i bygningen, som følge av for stort varmetilskudd fra for eksempel solvarme og interne laster. Rambøll har lang erfaring i prosjektering av kjøleanlegg.

Det finnes ulike løsninger for kjøling av arbeidslokaler. De enkleste løsningene er split-anlegg med en innedel i rommet og en luftkjølt utedel plassert på yttervegg eller på tak. I større bygninger benyttes ofte isvannsanlegg, der det sirkulerer kaldt vann frem til kjølebatterier i ventilasjonsanleggene, og til fancoils eller kjølebafler i arbeidslokalene. En annen løsning er såkalte VRV-systemer der det sirkulerer kuldemedium i stedet for isvann frem til kjøleenheter i lokalene.

Prosesskjøling

I datarommene står det server-rack som avgir mye varme. Denne varmen kan fjernes med dataromskjølere eller ved at det installeres server-rack med integrert kjøling i rackene, som tilkobles et eksternt isvannssystem. Rambølls VVS-ingeniører arbeider hver dag med å designe kjøleløsninger som bidrar til å holde riktig romtemperatur i lokalene.

Gjenvinning av overskuddsvarme

Når kjøleanlegget er i drift, får man overskuddsvarme som vanligvis fjernes fra bygget via kondensator eller tørrkjøler plassert på taket. I mange tilfeller kan denne overskuddsvarmen utnyttes til oppvarmingsformål, slik som forvarming av tappevann eller gulvvarme. Det finnes ulike løsninger for dette, en mulighet er et kombinert kjøleaggregat og varmepumpe som dekker både kjølebehov og varmebehov. Vi hjelper deg å komme frem til de riktige løsningene.

Frikjøling og passiv kjøling

Mekanisk kjøling er svært energikrevende, og derfor bør det alltid vurderes løsninger som minimerer eller fjerner kjølebehovet. Kjølebehovet kan minimeres ved riktig valg av solavskjerming, lavenergi teknisk utstyr.

På våren og høsten når det er lav temperatur ute, kan vi utnytte uteluften direkte til å produsere isvann, såkalt frikjøling. Dermed sparer vi kompressorenergi. Vi kan også utnytte bygningsmassen til å kjøle bygget, såkalt passiv kjøling. Ved passiv kjøling utnytter vi den termiske massen i tunge bygningskonstruksjoner (for eksempel eksponert betong) til å dempe temperatursvingningene over døgnet. Om dagen benyttes betongen til å kjøle ned friskluften som sirkulerer langs betongflaten, og om natten fjernes varmen fra betongen med uteluft.

Rambøll gir råd i valg av energieffektive kjøleløsninger i nært samarbeid med våre oppdragsgivere.

RELATERTE TJENESTER

Inneklima, energiberegninger og klimasimuleringer

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no