Inneklima

Kontakt

Birgit Soleng

Birgit Soleng

Fagnettverksleder Tekniske systemer
T: 932 43 088

Ole Ivar Sæheim

Sivilingeniør
T: +47 932 43 106

Inneklimaet er viktig for vår helse og trivsel da de fleste av oss oppholder seg inne i mer enn 90 prosent av tiden. Et godt inneklima bidrar til bedre lærings- og undervisningsmiljø i skoler, og øker produktiviteten og trivselen både på arbeidsplassen og i hjemmet. I Rambøll samarbeider vi på tvers av alle faggrupper for å prosjektere godt inneklima i våre prosjekter.

 

Hvordan vi opplever de termiske omgivelsene kalles termisk komfort. En god termisk komfort er blant annet avhengig av det termiske inneklimaet. Sistenevnte omfatter flere fysiske faktorer som lufttemperatur og strålingstemperatur fra omgivende flater. Våre VVS-ingeniører arbeider hver dag med å designe VVS- og klimaanlegg som bidrar til et godt termisk inneklima og god termisk komfort.

Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon sikrer god luftkvalitet. Friskluften som tilføres rommene er filtrert for støv og partikler, og oppvarmet til ønsket temperatur. Luftmengdene beregnes ut i fra rommets personbelastning og aktivitet, materialvalg og eventuelle interne forurensningsprosesser. Vi designer og plasserer tilluftsventilene slik at det ikke oppstår ubehagelig trekk i oppholdssonen.

Lavemitterende bygningsmaterialer forminsker allergi-risikoen

Avgassing fra bygningsmaterialer kan forårsake helseplager, lukt og dårlig luftkvalitet. Ved å velge lavemitterende bygningsmaterialer kan vi redusere risikoen for allergier og helseplager, og bidra til et bedre innemiljø. Lavemitterende materialer medfører også at vi kan dimensjonere ventilasjonsanlegget for lavere luftmengder. Rambøll er en pådriver for å velge lavemitterende bygningsmaterialer i prosjektene.

Inneklimasimuleringer og målinger for et bedre innemiljø

Våre ingeniører kan simulere inneklimaet i bygningen for en bestemt dag eller for en lengre periode. Ved hjelp av simuleringsresultatene kan vi analysere inneklimaet og optimalisere vindusarealer og solavskjerming med tanke på å hindre utilsiktet solinnstråling og redusere kjølebehovet. Beregningene benyttes samtidig til å dokumentere et tilfredsstillende inneklima.

Vi har en godt kalibrert instrumentpark med måleutstyr og loggere. Med disse instrumentene kan vi foreta målinger av ulike inneklimaparametre, slik som lufttemperatur, luftfuktighet, CO2-konsentrasjon og lufthastighet.

Viktigheten av et godt inneklima

Godt inneklima er sluttresultatet av riktige løsninger og god byggeteknikk. Tekniske anlegg med gode reguleringsmuligheter sikrer en energivennlig og kostnadseffektiv drift. Et godt inneklima bidrar til tilfredse medarbeidere og reduserer sykefraværet. I Rambøll samarbeider vi på tvers av alle faggrupper for å prosjektere godt inneklima i våre prosjekter. Vi hjelper deg å komme frem til de riktige løsningene.


Relaterte tjenester:
Bygningsfysikk, akustikk, lysdesign 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no