Bygningsautomasjon

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Birgit Soleng

Birgit Soleng

Fagnettverksleder Tekniske systemer
T: 932 43 088

Ole Ivar Sæheim

Sivilingeniør
T: +47 932 43 106
Bygningsautomasjon omfatter styring og regulering og overvåkning av klimaanlegg. Et godt planlagt automasjonsanlegg bidrar til et godt inneklima, redusert energibruk og reduserte driftskostnader i bygget. Rambøll har spesialkompetanse innen bygningsautomasjon.

Hovedhensikten med automatiseringen er å regulere elektro-, VVS- og klimaanleggene for å oppnå en god termisk komfort og et godt inneklima. Bygningsautomasjon omfatter alt fra enkel termostatregulering av radiatorer til komplette sonereguleringssystemer. Sistnevnte regulerer både varme, kjøling, behovsstyrt ventilasjon og lys innenfor et rom, og på denne måten sørger for riktig temperatur, lufttilførsel og lys til enhver tid. Rambøll planlegger slike løsninger.

Fordelene med sentral driftskontroll

Sentral driftskontroll (SD-anlegg), er viktig for styring, regulering og overvåking av VVS- og klimaanleggene. Det finnes mange forskjellige løsninger for sentral driftskontroll. I dag er det vanlig å etablere web-baserte løsninger der driftsansvarlig kan koble seg opp mot de tekniske anleggene via internett. Med et godt og brukervennlig SD-anlegg kan driftsansvarlig avlese temperaturer, endre settpunkter og temperaturkurver, foreta logging av trykk og temperaturer, og motta SMS-meldinger om driftsfeil på pumper og aggregater.

En kan også benytte SD-anlegget som et energiovervåkningssystem. Ved innhenting av data fra energimålere i anleggene kan vi foreta energiregistrering og rapportering av alle typer forbruk, og sette opp ET-kurver. Våre ingeniører gir råd omkring vurderinger og valg av toppsystem og nettverkstopologi i nært samarbeid med våre oppdragsgivere.

Hvem er teknisk integrator?

I større bygninger blir toppsystemer og sonereguleringssystemer ofte svært omfattende, og for å holde oversikten og passe på grensesnittene blir det i enkelte prosjekter etablert en egen rolle – teknisk integrator. Denne rollen krever flerfaglig kompetanse innen både VVS- og elektrofaget. Rambøll har tekniske eksperter som kan fylle denne rollen.

Kompetanse i Rambøll
Rambøll har spesialkompetanse innen bygningsautomasjon. Vi har bred kompetanse innen valg av løsninger, og vi utarbeider systemløsninger og designunderlag for helautomatisering av VVS- og klimaanleggene. Våre løsninger bidrar til et godt inneklima og gir gode muligheter for energistyring og energisparing.

Relaterte tjenester

Automatisering

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no