VVS

Gode klimaanlegg bidrar til et godt inneklima og medfører lavere sykefravær og høyere produktivitet. Energiriktige løsninger reduserer energiforbruket. Rambølls ingeniører har kompetansen og erfaringen som trengs for å komme frem til de gode løsningene.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Montserrat F. Telseth

Montserrat F. Telseth

Divisjonsdirektør tekniske systemer, kontorleder Bergen
T: +47 958 80 593
Frode Holthe

Frode Holthe

Seksjonsleder VVS Bygg
T: +47 932 80 695

Ut over de tradisjonelle VVS-fagene har vi spesialkompetanse innen tjenester som blant annet inneklima, energirådgivning, CFD-simuleringer, bygningsautomasjon, bioenergi, solfangeranlegg og varmepumper.

Rambølls VVS-ingeniører deltar aktivt i alle fasene i et prosjekt. Våre ytelser omfatter alt fra tidligfaserådgivning og forstudier til sluttkontroll og overlevering av ferdige VVS-tekniske anlegg.

Løsninger basert på fornybare energikilder

En av de største utfordringene i årene som kommer er å bringe forbruket av fossil energi under kontroll. Dette er en forutsetning for at vi skal få klimabalansen på rett kurs. Rambøll innehar kompetanse om de mest fremtidsrettede løsningene for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Våre ingeniører prosjekterer oppvarmingssystemer basert på fornybare energikilder, slik som bioenergi eller varmepumper. Rambøll har sertifisert BREEAM-NOR Akkreditert personell og revisorer som kan bistå deg med å få prosjektet BREEAM-NOR sertifisert. Vi tilbyr rådgivning og prosjektering av tekniske løsninger for passivhus, og vi står gjerne til disposisjon når du ønsker å vite hva vår kunnskap kan bety for ditt prosjekt.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) med Revit

Vi benytter det objektbaserte modelleringsverktøyet Revit for 3D-modellering av de VVS-tekniske installasjonene og tverrfaglig samhandling mellom faggruppene. Dette gjør oss i stand til å møte dagens og morgendagens krav til bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Simulering av gass- og væsketransport med Computational Fluid Dynamics (CFD)

Vi benytter oss av et kraftig beregnings- og analyseverktøy for simulering av gass- og væsketransport. Med dette verktøyet kan vi foreta mer komplekse beregninger og analyser av mer komplekse tekniske løsninger som ligger utenfor de preaksepterte løsningene i Teknisk Forskrift. Eksempler på praktisk bruk kan være verifisering av kaldrassikring og luftstrømninger (trekk) eller optimalisering av komfortventilasjon.

Lokal forankring – globalt kompetansenettverk

VVS-miljøene i Rambøll inngår som en del av fagnettverket Tekniske systemer og teller omlag 100 medarbeidere fordelt på flere kontorsteder spredt over hele Norge.

Vi er faglig og organisatorisk selvstendige avdelinger knyttet til de lokale regionene innenfor Rambøll i Norge. Virksomheten vår er bygd opp som et nettverk av komplette lokale tverrfaglige enheter. Dette gir aktiv tilstedeværelse nær kunden og sikrer kunnskap om lokale forhold. Samtidig gir tilknytning til et stort selskap med komplette fagmiljøer tilgang på ressurser, kapasitet og bred spesialistkompetanse – nasjonalt og globalt.

Vi samarbeider tett med Rambølls øvrige avdelinger og forretningsområder. Det betyr at vi alltid har et bredt nettverk av faglig kompetanse tilgjengelig, som sikrer våre kunder kvalitet og helhetlig oppgaveløsning.


Relaterte tjenester
Fjernvarme (Rambøll i Danmark)

Prosjekter

Holmestrand stasjon

Holmestrand stasjon

Rambøll har hatt ansvaret for byggeplanprosjekteringen av nytt dobbeltspor i tunnel fra Holmestrand til Nykirke, inkludert nye Holmestrand stasjon. Stasjonen er verdens første fjellstasjon for høyhastighetstog.

Nasjonalmuseet sett fra Rådhuset

Nytt Nasjonalmuseum

Det nye nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo blir et kulturbygg i verdensklasse. Rambøll er komplett flerfaglig rådgiver i alle tekniske fag.

Kunsthøgskolen i Bergen

Rambøll har utført detaljprosjektering av lysdesign for UiBs nye instituttbygg for kunst og design.

Belysning i atriet til Rådhuskvartalet i Kristiansand

Rådhuskvartalet i Kristiansand

I forbindelse med nybygg og rehabilitering har Rambøll utført lysdesign for Rådhuskvartalet i Kristiansand.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites