Bygg

Sykehus

Et sykehus er ikke bare en bygning, men et sted og et miljø for helbredelse av både fysiske og psykiske lidelser. For å oppnå dette bruker vi i Rambøll både arkitekter, ingeniørtjenester, prosjektledelse, IT-kompetanse og annen designekspertise for å planlegge sykehus der pasienter føler seg trygge og ivaretatt.

Investment in design

Getting the design right saves costs across the lifetime of a hospital

Illustrative example of the Total Cost of Ownership for a Hospital. Approximately 1 : 10 : 100 : 1.000 for design, construction, operation and medical operation, respectively.