ROT – Rehabilitering, ombygging og tilbygg

Rambøll kan tilby skreddersydde løsninger som både bevarer, synliggjør mulighetene og utnytter potensialet i eksisterende bygninger. Med vår brede kompetanse er du sikret en helhetlig tilnærming til dine ønsker og behov.

Kontakt

Ta kontakt med oss, vi svarer gjerne på spørsmål om hva vår kunnskap har å si for ditt prosjekt

Gro Landbø Roberg

Gro Landbø Roberg

Seksjonsleder
T: +47 924 08 242
Birgit Soleng

Birgit Soleng

Fagnettverksleder Tekniske systemer
T: 932 43 088

Våre ingeniører er opptatt av å finne gode løsninger slik at eksisterende bygg blir utnyttet til å synliggjøre nye muligheter og maksimalisere verdien av bestående bygningsstruktur. I dette ligger å finne gode bruksformål og optimal funksjonsorganisering som gir best mulig kapasitetsutnytting, funksjonalitet og arealeffektivitet innenfor rammene og strukturene som er gitt i eksisterende bygg og infrastruktur.

Bevaring og ombygging

Rambøll har gjennom mange prosjekter tilegnet seg stor erfaring med ombygging og rehabilitering av eksisterende og antikvariske bygninger, både innen fasade- og totalrehabilitering. Vår kunnskap om gamle byggemetoder kombinert med ny teknologi og erfaring fra tidligere løsninger vil sikre at rehabiliteringen blir gjennomført på en sikker måte.

Tverrfaglig planlegging og prosjektering

I Rambøll har vi et engasjert samarbeid på tvers av fagområder, som gjør at vi kan tilby kundene våre en bedre og mer helhetlig løsning. I tillegg til de tradisjonelle bygnings- og tekniske fag innehar vi kompetanse innen energibruk, brannsikkerhet, akustikk, miljø og universell utforming.

Vi gjør vårt ytterste for å skreddersy en god kostnadseffektiv løsning etter kundens ønske og behov, basert på grundige tilstandsanalyser.

Bred kompetanse innen energi

Rambøll prosjekterer utbedring og nyinstallasjon av elektriske anlegg og VVS-anlegg i eldre bygg. Det innebærer blant annet oppvarmingssystem, der vi er spesielt gode på fornybare energikilder, som bioenergi eller varmepumper. I tillegg har vi elektrokompetanse innen de mest fremtidsrettede løsningene.
Mer om våre tjenester innen energi

Fokus på miljø

Vi tilbyr kundene våre bærekraftige løsninger. Gjennom vår spesialkompetanse innen miljø håndterer vi utfordringer knyttet til avfall som for eksempel bly og asbest på en profesjonell måte.

Hvorfor er rehabilitering viktig?

Nye bygninger øker den totale bygningsmassen med kun én prosent hvert år. Det betyr at fleste bygninger vi skal omgi oss med i fremtiden er allerede bygget. Utvikling av eiendommer fremover vil derfor hovedsakelig skje ved rehabilitering og ombygging.

Bygninger forfaller ofte helt før de rehabiliteres. Det er verken økonomisk, miljømessig eller sosialt lønnsomt. Fra erfaring ser vi at de fleste investeringer i rehabilitering har kort tilbakebetalingstid.

Vi tilbyr prosjektering og rådgivende tjenester på følgende områder

 • Miljø due diligence.
 • FDVU - LCC-analyser.
 • Miljøplan og -oppfølging.
 • Prosjekt- og byggeledelse.
 • Teknisk due diligence.
 • Rehabilitering og ombygging av alle typer bygg.
 • Rehabilitering av fasader, svømmebassenger, tårn og master.
 • Tilbygg som knyttes til eksisterende bygningsmasse
 • Forsterkninger av eksisterende konstruksjoner i forbindelse med f.eks. bruksendring
 • Refundamentering
 • Rehabilitering av tegl- og murkonstruksjoner og fasader
 • Verneverdige- og bevaringsverdige bygninger.
 • Energieffektivisering.
 • Materialnedbryting.
 • Skadeanalyser og tiltak for utbedring.
 • Inneklima – fukt, mugg, radon.

Referanseprosjekter

Karl Johans gate 14
Nedre gate 7 (Oslo Ark.pris)
Harbitz Torg Laboratoriebygget
Kommunegården i Sandvika

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites