Videodokumentasjon, måleteknikk, takst og byggkontroll

Kontakt

Kontakt oss gjerne for å høre mer om våre tjenester innen videodokumentasjon, måleteknikk, takst og byggekontroll:
Per Arne Søgård

Per Arne Søgård

Avdelingsleder, kontoransvarlig og markedskoordinator
T: +47 913 10 073

Ved all bygge- og anleggsvirksomhet skal det gjennomføres en risikoanalyse. Rambøll er en markedsleder på dette området, og våre eksperter har mer enn 20 års erfaring med risikoanalyser innenfor en lang rekke felt. 

Vi tilbyr blant annet tjenester innen:

  • Takst og skadebehandling
  • Geotekniske undersøkelser og rådgivning
  • Måletekniske tjenester
  • Videobesiktigelse
  • Videoovervåking av bygg og anleggsområder
  • Vibrasjonsmålinger
  • Rystelsesmålinger

Vi kan i dag tilby markedets mest avanserte droner, videoutstyr, måleinstrumenter og dataprogrammer på disse spesialområdene.

Sertifiseringer
Våre medarbeidere er sertifiserte droneførere, bergsprengere  og  bergsprengningsledere med lang erfaring fra sprengningsoppdrag, sprengningsteknisk- og vibrasjonsteknisk rådgivning og undervisning. I tillegg er våre medarbeidere godkjent av NTF og NITO Takst som takstingeniør innen skade, tilstandsanalyse og boligsalgsrapport.

Mer informasjon

VipNordic

VipNordic er et internettbasert databasesystem for miljøovervåkning. Behørige får tilgang via brukernavn og passord. Systemet kan benyttes til innsamling, bearbeiding og visning av all informasjon innen et prosjekt, som måledata og prosjektinformasjon.

Godkjennelser

Godkjent bedrift i våtromsnormen

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN ligger tilgjengelig for abonnenter på internett.


BVN - Byggebransjens våtromsnorm

Nito takst

NITO Takst - Norges største organisasjon for Takstingeniører – har medlemmer med minimum byggteknisk ingeniørutdanning og/eller mesterbrev, samt lang og bred erfaring innenfor byggtekniske fag.


Nito takst

Norges Takseringsforbund

Mer enn 1100 sertifiserte takstmenn, landet rundt, er organisert i Norges TakseringsForbund (NTF).


Norges Takseringsforbund

 

Prosjekter

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

For Statens vegvesen Region øst og Jernbaneverket utførte vi bygningsbesiktigelse, setningsnivellement og rystelsesmåling på fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no