Videobesiktigelse

Rambøll har lang erfaring med videobesiktigelse og har opparbeidet solid erfaring i å benytte videokamera som et dokumentasjonsverktøy.

Videobesiktigelse vil si en dokumentasjon av tilstand på naboeiendommer i forkant av spesielt grunnarbeid, som sprengning, peling/spunting og graving, hvor dokumentasjonen foretas med digitalt videokamera.

Dokumenterer eiendommens tilstand

Dokumentasjonen skal avdekke nåtilstanden på naboeiendommer, det vil si bygninger og andre konstruksjoner. I mange tilfeller kan det også være aktuelt å dokumentere vegetasjon, murer, gjerder, veg og fortau.

Omfang av besiktigelsen på hver enkelt eiendom vil være avhengig av avstand, grunnforhold, materialbruk og lignende. Alle synlige skader som sprekker, riss, fuktighet, vond lukt og skjevheter blir registrert.

Viktig med videobesiktigelse før grunnarbeid

De aller fleste entreprenører har opplevd klager fra naboer. Naboen mener at grunnarbeidet har forårsaket skader på eiendommen hennes. For å unngå en slik situasjon er det svært fordelaktig for begge parter å foreta en besiktigelse før grunnarbeidet settes i gang.

Dersom det kommer inn klager, kan Rambøll foreta en skadevurdering. Dokumentasjonen i form av videobesiktigelse gir da et godt utgangspunkt for en skadevurdering ved at vi kan sammenligne innmeldte skader med videoopptaket fra besiktigelsen.

I Rambøll benytter markedets beste videoutstyr til besiktigelsen.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no