Takst og skadebehandling

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Per Arne Søgård

Per Arne Søgård

Avdelingsleder, kontoransvarlig og markedskoordinator
T: +47 913 10 073

Rambøll har god kompetanse innen verditakst og kan bistå med utarbeidelse av boligsalgsrapport og tilstandsrapport. Samtidig er vi markedets ledende innen skadebehandling relatert til anleggsarbeid.

Verditakst

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden (dette gjøres ved utarbeidelse av tilstandsrapport og boligsalgsrapport). Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig. Målet med boligsalgsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter, og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet.

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst vil også gi kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger. 

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen.

Tilstandsanalyser nyttes som grunnlag for mange ulike formål, for eksempel kjøp og salg av eiendommer, planlegging av ombygging og vedlikeholdsplan, ferdigbefaring, garantibefaring og taksering.

Skadebehandling

Skadebehandling har hatt en markant økning de senere år. I Rambøll har vi rådgivere godkjent av NITO Takst som takstingeniør innen skade, tilstandsanalyse og boligsalgsrapport, og av Fagrådet for våtrom (FFV) i byggebransjens våtromsnorm. Vi er derfor èn av markedets ledende aktører innenfor skadebehandling relatert til anleggsarbeid.

Skadebehandling vil si skadevurdering og skadetaksering. Vi utfører i hovedsak skadevurdering og skadetaksering av skader som berørte naboer mener har oppstått i forbindelse med grunnarbeidet.

Ved en skadebefaring tar vi bilder av påviste skader og sammenligner disse med videoopptak fra forbesiktigelse, dersom dette eksisterer. Vår erfaring er at en videobesiktigelse utført i forkant minimerer skadebehandlingsprosessen betraktelig, da det finnes et håndfast bevismateriale for begge parter.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no