Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Kurt Ramsland

Seksjonsleder Industri
T: +47 902 09 127

Skjerpet lovgivning og krav fra myndighetene har medført at en god HMS-oppfølging er blitt stadig viktigere for våre oppdragsgivere. Vi kan tilby deg den nødvendige kompetansen for dette arbeidet.

For en byggherre kan det være utfordrende å skaffe seg en oversikt over de forskjellige aktørers ansvar og plikter. Rambølls tverrfaglige kompetanse gjør oss i stand til å bistå med SHA-ekspertise i alle prosjektfaser, fra prosjektering til konstruksjon og ferdigstillelse, og vår erfaring omfatter både private og offentlige bygge- og industriprosjekter.

Rambøll kan tilby følgende tjenester innen SHA og HMS:

  • Overordnet SHA prosjektleder. Byggherren er sikret at alle parter på anleggsplassen følger kravene i byggherreforskriften (BHF) §16. Funksjonen har det overordnede SHA/HMS ansvar på byggeplass, og rapporterer direkte til byggherren.
  • Koordinator i planleggingsfasen (KP) etter BHF §14a. Funksjonen omfatter utarbeidelse av SHA-plan til byggeplassen etter byggherrens krav og koordineringen av prosjekteringen i planleggingsfasen. KP-funksjonen rapporterer til byggherrens representant eller til prosjektleder. 
  • Koordinator i utførelsesfasen (KU) etter BHF §14b. Oppfølgingen av risikoforhold og oppdatering av HMS-planen ved behov. Kontrollering av SHA på byggeplassen etter kravene i BHF frem til byggherrens overtagelse. KU-funksjonen rapporterer til byggherrens representant eller til prosjektledelsen. En månedlig SHA-statusrapport med oppdaterte risikomatriser til byggherren er inkludert. Det kan i tillegg avtales andre komponenter, for eksempel prosjektspesifisert HMS-kursing, utarbeidelse av beredskapsplaner eller lignende.
  • Byggherrens representant (BHR) SHA og HMS. Byggherrens ”uavhengige kontrollorgan” på byggeplassen. Funksjonen kombineres vanligvis med andre kontrollfunksjoner, for eksempel oppfølging av rent tørt bygg gjennom byggefasen. BHR HMS rapporterer til byggherren eller prosjektleder. BHR har ikke noe direkte eller formelt ansvar, men påpeker forholdene til byggherren, KU eller entreprenør/leverandør på en sporbar måte.

Relaterte tjenester: installasjonsledelseprosjektledelse

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no