Sertifisering, inspeksjon og typeprøving (CE)

Rambølls inngående kjennskap til gjeldende regelverk blir viktigere og viktigere for våre oppdragsgivere. Som myndighetsgodkjent teknisk kontrollorgan i henhold til forskrift om maskiner og forskrift om trykkpåkjent utstyr, har vi den nødvendige kompetansen og systemer for å bistå våre kunder.

De juridiske og økonomiske konsekvensene av å ikke oppfylle gjeldende lover og regelverk, både onshore og offshore, har blitt større med tiden. Vi kan tilby bistand til:

Produsenter eller leverandører og brukere av maskiner:

 • rådgivning, veiledning og tolkning av regelverk og forskrifter
 • EF-typeprøving og veiledning i prosessen med CE-merking
 • assistanse med utarbeidelse av teknisk dokumentasjon
 • rådgivning, veiledning og tolkning av forskjellige regelverk som maskinforskriften, brukerforskriften, DNV 2.7-1 og andre
 • tredjepartsverifikasjon av beregninger
 • kurs i gjeldende regelverk og forskrifter

Produsenter eller leverandører og eiere av trykktanker:

 • rådgivning, veiledning og tolkning av regelverk og forskrifter
 • verifikasjon av design
 • samsvarsvurderinger og utstedelse av sertifikater
 • systemsertifisering i henhold til modul H
 • periodisk kontroll

Produsenter eller leverandører og eiere av kraner og løfteutstyr:

 • rådgivning, veiledning og tolkning av regelverk og forskrifter
 • sertifisering og utstedelse av ”Attest for sikker bruk”
 • sakkynding kontroll

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no