Prosjekt- og prosjekteringsledelse i industri

Industriprosjekter kjennetegnes normalt av at virksomhetens produksjon definerer rammebetingelser for alle andre ingeniørytelser. Prosjektledere og prosjekteringsledere må derfor ha inngående forståelse av industriell virksomhet i tillegg til relevant prosjekterfaring. Det har Rambølls rådgivere.

Våre medarbeidere har prosjekterfaring omfattende både industrifag som prosess, rør/mekanisk, teknisk sikkerhet, instrument/automasjon og fra byggtekniske fag som arkitektur, bygg-, brann-, elektro- og VVS-teknikk.

Mål oppnås gjennom god kommunikasjon med kunden

Prosjekt- og prosjekteringsledelse er skreddersydde funksjoner som tilpasses oppdragsgiverens og prosjektets ønsker og behov. Rambøll sikrer gjennom god kommunikasjon og nært samarbeid med oppdragsgiverens ledelse og driftsorganisasjon at

 • prosjektets mål og suksesskriterier identifiseres
 • riktig prosjektgjennomføringsmodell velges
 • prosjektet organiseres og gjennomføres i henhold til delegert ansvar og fullmakt

Våre tjenester innen prosjekt- og prosjekteringsledelse

Rambøll leverer prosjekt- og prosjekteringsledelse inklusive alle relaterte prosjektadministrative ytelser for alle typer prosjekter og prosjektfaser innen industri, bygg og anlegg, herunder:

 • SHA/HMS- bistand
 • kvalitetsledelse
 • innkjøpsledelse
 • planlegging og fremdriftsoppfølging
 • budsjettering og kostnadskontroll
 • fagtilsyn og teknisk kontroll
 • Facility Management (FM)
 • teknisk og miljømessig due diligence (TEDD)
 • juridisk støtte for byggearbeider, utstyrsleveranser og kontrakter
 • risikoanalyse og risikostyring
 • miljøkontroll og strategisk miljørådgiving
 • investerings- og lønnsomhetsanalyser
 • bistand ved etablering av driftsorganisasjon

Relaterte tjenester: innkjøpsledelse, installasjonsledelse, idriftsettelse, kvalitetsstyringmyndighetshåndtering

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no