Prosessteknikk

Rambøll har erfarne ingeniører og spesialister med lang erfaring fra prosessindustri og prosessteknikk innen mange forskjellige fagområder og med kompetanse på utarbeidelse av prosessvurderinger, PFDs, PIDs og prosesspesifikasjoner.

Innen fagområdet prosessteknikk har Rambøll en omfattende kunnskap om utstyr til håndtering av kjemiske og farmasøytiske enhetsoperasjoner, samt om de krav som stilles til prosjektledelse, myndighetskrav, kvalitetskontroll og dokumentasjon.

Vårt tjenestespekter innen prosessteknikk omfatter:

 • prosessvurderinger
 • optimalisering (prosess, energi, miljø)
 • massebalanser
 • varmebalanser og energibalanser
 • prosesstyring, automasjon og instrumentering
 • innkjøp inkludert prekvalifiseringer og utvelgelse av leverandører
 • oppfølging av leverandører
 • montasjeledelse
 • prosesspesifikasjoner
 • flytskjemautvikling
 • funksjonsbeskrivelser
 • utarbeidelse av tegninger i 3D
 • utstyrsvalg og dimensjonering
 • vurderinger, valg og spesifisering av utstyr 
 • utarbeidelse av dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no