Materialhåndtering, kraner og løfteutstyr, heis

Rambøll har omfattende kompetanse og erfaring fra utstyrsleveranser knyttet til materialhåndteringssystemer, kraner og løfteutstyr, og heiser.

Vi kan tilby følgende tjenester:

  • Tilstandsvurderinger, herunder også grunnlag for vurderinger av fremtidige vedlikeholds- og oppgraderingskostnader
  • Levetidsberegninger av maskineri og stålstrukturer
  • Konstruksjon og styrkeberegning, eksempelvis i forbindelse med oppgradering av løftekapasitet
  • Sertifisering
  • Oppmåling og oppretting av kranbaner
  • Utarbeidelse av spesifikasjoner, forespørsler, tilbuds- og innkjøpsbistand
  • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner
  • Oppfølging av produksjon, montasje og ferdigstillelse

Relaterte tjenester: innkjøpsledelse og kontraheringsertifisering

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no