Kvalitetsstyring (QA/QC)

I større industrioppdrag er det ofte behov for en egen kvalitetsleder som bistår prosjektledelsen med planlegging og etablering av kvalitetsstyrende prinsipper og rutiner. Vi har medarbeidere med riktig kompetanse.

Kvalitetsstyringen baseres på overordnede prosjektmål, oppdragsgiverens premisser og identifiserte arbeidsprosesser og prosedyrer i prosjektet. Rutiner og systemer for oppfølging (avvik, korrigerende tiltak og forbedringstiltak) etableres for å sikre gjennomføring.

Rambølls kvalitetsledere kombinerer solid teoretisk kompetanse innen prinsipper for kvalitetsledelse med lang praktisk prosjekterfaring. Arbeidsoppgaver vil være avhengig av det enkelte prosjektets omfang og kompleksitet, men kan typisk være:

  • Definere prosjektmål og identifisere arbeidsprosesser og myndighetskrav
  • Etablere nødvendige prosjektrutiner
  • Utarbeide kvalitetsplan
  • Oppfølging av kvalitetsrutiner og kontroll av utførelse

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no