Installasjons- og montasjeledelse

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre fra vi kan gjøre for deg

Kurt Ramsland

Seksjonsleder Industri
T: +47 902 09 127

Rambølls installasjonsledere utfører ledelse og tilsyn av montasjeaktivitet i gjennomføringsfasen, som støtte for en byggeleder, med fokus på maskin- og utstyrsleveranser.

Utstyrsleveranser kan ha svært varierende omfang og involvere forskjellige kontraktsmodeller, noe som påvirker installasjonslederens arbeidsoppgaver og organisatoriske rolle.

Installasjonsleders ansvar og hovedoppgaver kan være

  • oppfølging av montasjearbeidet med hensyn på fremdrift og håndverksmessig utførelse i henhold til kontrakt
  • oppfølging av tekniske grensesnitt mellom forskjellige kontrakter
  • ivareta byggherrens forpliktelser med hensyn til teknisk hjelpearbeid, riggytelser og andre kontraktsfestede ytelser
  • koordinere avsluttende montasjearbeider (MC) og oppstart av idriftsettelse
  • ivareta byggherrens ansvar med hensyn på offentlige forhold, herunder arbeidstilsyn, SHA krav med mer
  • økonomioppfølging, avviksregistrering, tilleggs- eller endringsordre
  • loggføring og referater fra møtevirksomhet

Relaterte tjenester: innkjøpsledelse og kontraheringidriftsettelse

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no