Industriventilasjon

Rambøll kan tilby spesialkompetanse innen industriventilasjon, hvor våre spesialister designer og dimensjonerer løsninger tilpasset til ulike industriprosesser. Vår kompetanse bidrar til en optimalisering av energibruk, forurensing og sikkerhet.

Utslipp av forurensinger til oppholdssoner reduseres i størst mulig grad gjennom innkapslinger og punktavsug. Myndighets- og kundekrav tilfredstilles gjennom tilførsel av tilstrekkelig friskluft med høy ventilasjonseffektivitet til lokaler.

Rambøll prosjekterer løsninger i 3D for å sikre tverrfaglige grensesnitt og kvalitet. Systemdesign illustreres gjennom P&IDs. Der hvor det er nødvendig, kan Rambøll foreta komplekse beregninger av luft- og gassbevegelser ved hjelp av et kraftig bergningsverktøy, såkalt Computational Fluid Dynamics (CFD).

Rambølls tjenestespekter innefor industriventilasjon omfatter:

  • energiøkonomisering og varmegjenvinning
  • avløp og avløpsrensing
  • utslipp og luktreduksjon
  • filtrering av støv
  • renrom i næringsmiddelindustri og sykehus
  • laboratorier

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no