Industrirådgiving

Rambøll har lang og solid erfaring som rådgiver for industrien, og kan levere komplette tverrfaglige tjenester til prosjekter for våre oppdragsgivere. Vår kompetanse er opparbeidet gjennom en bred portefølje av prosjekter fra forskjellige industribransjer, noe som gjør oss til en verdifull partner for å løse industriens tekniske, miljømessige og samfunnsmessige utfordringer.

Rambøll kan levere en rekke enkeltfag og spesialiserte tjenester. Vår størrelse og bredde gjør oss videre i stand til å bistå som en totalrådgiver med et komplett spekter av tjenester.

Produksjonseffektive og driftssikre løsninger

Våre rådgivere kjenner industriens suksesskriterier og sørger for en helhetlig prosjektgjennomføring fra første stund. Med fokus på produksjonseffektivitet, driftssikkerhet og tekniske grensesnitt, sikres kvalitet, fremdrift og økonomi i prosjektene. God kommunikasjon og tett samarbeid med våre oppdragsgivere bidrar til å skape ekstra gevinster gjennom innovative og miljøriktige løsninger.

Fra tidligfaseutredninger til idriftsetting

Rambølls tjenester spenner fra tidligfaseutredninger, masterplaner, utarbeidelse av konseptstudier og lønnsomhetsanalyser med mer, gjennom planleggings- og prosjekteringsfasen og helt frem til anlegget er oppført og satt i drift.

Vi kan levere følgende tverrfaglige tjenester:

 • prosjekt- og prosjekteringsledelse
 • innkjøpsledelse/kontrahering
 • kvalitetsledelse (QA/QC)
 • planlegger- og kontrollerfunksjoner
 • prosessteknikk, mekanisk, rør/piping
 • elektroteknikk, automasjon og instrumentering
 • logistikk, materialhåndtering og materialteknologi
 • brann, sikkerhet og risiko
 • sertifisering, inspeksjon og typeprøving (CE)
 • miljøteknikk og SHA (HMS)
 • arkitektur, byggeteknikk og geoteknikk
 • HVAC og VA
 • energieffektivisering
 • bygge- og installasjonsledelse
 • commissioning og idriftsettelse
 • myndighetshåndtering, eiendomsutvikling og planprosesser
 • 3D-modellering og visualisering

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no