Industrielektro

For industrien er oppbygging av det elektriske anlegget helt sentralt for sikker drift, løpende vedlikehold og for at utvidelser skal kunne håndteres på en kostnadseffektiv måte. Rambølls tjenester innen industrielektro spenner fra nettforsyning og ut til den enkelte forbruker på anlegget.

Vi leverer høy kompetanse og innovasjon, og i samarbeid med kunden finner vi de beste løsningene med fokus på forsyningssikkerhet, løpende vedlikehold og muligheter for utvidelser. Typiske tjenester er:

 • tekniske utredninger og kalkyler
 • design og prosjektering av høy- og lavspenningsanlegg
 • utarbeidelse av tilbudsforespørsler
 • tilsyn med risikovurderinger av tavler og installasjoner
 • ombygging av elektroinstallasjoner
 • idriftsettelse av lavspenningsanlegg
 • utarbeidelse av anleggsdokumentasjon

Optimale elektroløsninger

Rambøll har erfaring og kompetanse innen:

 • nødstrømsanlegg (UPS og diesel generatorer)
 • transformatorer, hovedfordelingstavler, underfordelinger og føringsveier
 • ATEX og EMC
 • sikkerhetskretser, kortslutningsberegninger, jordingsanlegg
 • motortavler
 • effektbalanse
 • spenningskvalitet – sårbarhetsanalyser
 • selektivitetsberegninger
 • bruk av avanserte dataprogrammer for å analysere jording, interferens, EMF, transienter med mer

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no