Øvrige spesialisttjenester

Høyhus

Rambøll sitt dedikerte team av high-rise eksperter har designet over 150 høyhus globalt. Dette inkluderer noen av de mest teknisk utfordrende som verdens mest lenende tårn. 
CAPITAL GATE, ABU DHABI, UAE

The world’s most tilted tower

Capital Gate tilts over four times more than the Leaning Tower of Pisa. Ramboll acted as specialist consultant on the project, advising on the construction methods that were critical to the building’s operation.

Explore project

Related articles

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites