Geotekniske undersøkelser og rådgiving

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjør for deg

Per Arne Søgård

Per Arne Søgård

Avdelingsleder, kontoransvarlig og markedskoordinator
T: +47 913 10 073

I Rambøll kan vi tilby sprengningsteknisk rådgiving, fjellsikring og fjellkontroll, og en rekke geotekniske målinger.

Sprengingsteknisk rådgiving

Ett av våre spesialområder er rådgivning ved forsiktig sprengning inntil nabobygninger og andre konstruksjoner. Vi har rådgivere med sprengningssertifikat klasse A, og påtar oss sprengningsplanlegging. Fortrinnsvis etter først å ha utført en grundig dokumentasjon av de omkringliggende bygninger i form av videobesiktigelse. Med bakgrunn i avstand, grunnforhold, fundamentering, materialer og andre hensyn, som rystelsesømfintlig utstyr og lignende, i nabobygg og andre konstruksjoner, kan vi fastsette rystelsesgrenser og sette opp ladetabeller.

Vi kan også bistå med

  • rådgivning og utførelse av rystelsesdempende tiltak
  • rådgivning innen betongsprengning
  • vurdering og kontroll av fjellsikring
  • risikoanalyse
  • å sette opp sprengningsplan
  • generell sprengningsrådgivning

Fjellsikring og fjellkontroll

Rambøll har utført en rekke kontroller av haller i fjell og har inngått kontrakter om faste årlige kontroller av fjellhaller og tunneler i Østlandsområdet. Vi benytter lift for å komme i riktig arbeidshøyde. Deretter "lytter" vi på fjellet ved hjelp av renskespett, for å høre om fjellet er fast og har "fjellklang". Til slutt utarbeider vi forslag til sikring av bome fjellpartier.

Geotekniske målinger

Vi tilbyr utførelse av presisjonssetningsmåling av terreng og bygninger/konstruksjoner med måleutstyr som overfører og presenterer måledata via internettbaserte database VipNordic. Hensikten med presisjonssetningsmåling er å overvåke setninger i områder hvor utdrenering av grunnvann kan få store konsekvenser for overliggende bebyggelse.

Presisjonssetningsmåling utføres ved at stålstang borres ned til fjell og den relative bevegelsen mellom stålstang og terreng/bygning/konstruksjon måles. Slike målinger er tidligere utført ved store utbygginger der det har vært krevende grunnforhold, men da i form av manuell avlesning med mikrometer. Rambøll kan derimot presentere måledataene ved hjelp av automatisk overføring til internettbaserte database VipNordic, noe som er nytt.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no