Forebyggende sikkerhet - Samfunnssikkerhet og beredskap

Kontakt

Helge Steinar Eriksen

Spesialrådgiver
T: +47 908 18 095

Våre rådgivere har lang og bred erfaring innen fagfeltet. De kombinerer forståelse for og erfaring med trussel håndtering, verdivurdering og sårbarhetsvurdering fra operativ tjeneste med inngående kunnskap og forståelse for bygge og infrastruktur prosjekter. Dette tverrfaglige fundament gir en helhetlig forståelse for kundens behov og selve prosjektgjennomføringen. 

Ingen sikkerhetsløsninger er lik, ulike virksomheter har ulikt behov. Vi tilpasser løsningene utfra det behovet den enkelte virksomhet har. Vårt konkurransefortrinn er å identifisere bærekraftige løsninger kombinert med helhetlig forståelse av Security, funksjonelle løsninger og byggeprosess.

Søkelys på bærekraftige sikkerhetsløsninger, differensierte modeller og et fokus på fleksibilitet og eller redundante løsninger også på funksjonsnivå, medfører ofte vesentlig lavere kostnader. 

For enkelte virksomheter er det viktig at de fremstår som åpne og publikumsvennlige, da er det nødvendig å finne løsninger som ikke er for inngripende, samtidig som at de fort kan endre sine interne sikringsmål dersom trusselnivået øker. Enten dette er endret trusselbilde for en spesifikk virksomhet eller endret trussel bilde på nasjonalt nivå. Her er gjerne metodikken risikoreduserende design og eller kombinasjoner som endrer på sikringslagene for å oppnå en helhetlig balansert forsvarlig sikring.

Vi jobber for alle offentlige virksomheter enten det er enkle løsninger eller mer omfattende komplekse sikkerhetsløsninger, vi kjenner derfor godt til offentlig sektor noe som er viktig for å forstå behovet. Denne erfaringen gjør oss også svært godt kvalifisert til å bistå private aktører med sikkerhetsløsninger eller sikkerhetsrom hvis det er behov for det. Vi har spesialisert oss på ROS -Sikringsrisikoanalyser tilpasset lover og forskrifter innen forebyggende sikkerhet.

Kundene kan ha behov for bistand i alle faser og vi kan derfor også tilby sikringsplanlegger, prosjektsikkerhetskoordinatorer, prosjektledere med et fokus på forebyggende sikkerhet.  

Når vi gjennomfører Sikringsrisikoanalyser og eller ROS analyser er dette en prosess hvor vi setter søkelys på å involvere virksomheten, dette øker den enkeltes bevissthet rundt sikkerhet som gir en merverdi i form av forbedret sikkerhetskultur. God sikkerhetskultur er viktig for å oppnå en helhetlig sikring.  

Har virksomheten kun behov for ROS-Sikringsrisikoanalyse og eller utarbeidelse av sikkerhetsstyringssystem har vi bred erfaring med dette arbeidet i større og mindre virksomheter, enten de er underlag Lov om Nasjonal sikkerhet eller ikke. 

Vi gjennomfører gjerne samtaler eller opplæring av virksomhetsledere i viktige temaer innen forebyggende sikkerhet som: 

  • Verdivurdering.
  • Trusselvurdering, inkludert sårbarhetsanalyser, sikringsmål, sikkerhetskultur og sikkerhetsstyring. 
  • Ulike metoder for å forebygge eller avdekke insidere. 
  • Innføring i hvordan nettverksoperasjoner eller påvirkningsoperasjoner fungerer. 
  • Innsikt i hvordan gjennomføre bakgrunnssjekker i forbindelse med ansettelser.  

Våre kunder er primært kunder med ulike behov innen forebyggende sikkerhet eller samfunnssikkerhet og beredskap innenfor offentlig sektor, vi bistår selvfølgelig også private aktører.

Ta gjerne kontakt for en uformell prat, vi er en helhetlig rådgiver innen forebyggende sikkerhet – samfunnssikkerhet og beredskap.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no