BIM, 3D-modellering og 3D-visualisering

Alle fagdisipliner i Rambøll prosjekterer i dag i 3D. Etablering og aktiv bruk av fellesmodeller for tverrfaglig koordinering og kontroll har vært en naturlig del av Rambølls gjennomføringsmodell for industrioppdrag over flere år. 

Fordeler med BIM

Avhengig av oppdragsgiverens faktiske behov og ambisjonsnivå, defineres prosjektets rutiner og krav til BIM (bygningsinformasjonsmodell). Bruk av BIM-verktøy har flere klare fordeler. I prosjekteringsfasen synliggjøres grensesnittshåndtering og space management mellom forskjellige fagdisipliner på en entydig og lettfattelig måte. Feil- og mangelsøking (clash/error) blir mer effektiv, og kommunikasjon mot oppdragsgiver forenkles i forhold til konkrete løsningsvalg.

I bygge- og installasjonsfasen bidrar BIM-verktøy til en god planlegging av logistikk, rigg og drift på byggeplass, forenkling av installasjonsplanlegging og koordinering mellom de enkelte utførende. Man kan også forenkle drifts- og vedlikeholdsanalyser, sikkerhets- og beredskapsanalyser og elektroniske FDV-verktøy.

3D-modellering og 3D-visualisering

Rambøll tilbyr unik kompetanse innen scanning av eksisterende installasjoner. Dette kan spare oppdragsgiver for tid og ressurser i forbindelse med kartlegging og planlegging av modifikasjon av eksisterende industrianlegg hvor det tekniske underlaget enten ikke finnes elektronisk eller ikke er tilstrekkelig oppdatert.

Våre scannere produserer punktskyer som deretter benyttes til å fremstille modeller av utstyr og installasjoner som deretter kan berikes i alle typer CAD-programmer. For ytterligere informasjon se http://www.ramboll-oilgas.com/services/survey  

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no