Samferdsel

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Birgit Soleng

Birgit Soleng

Fagnettverksleder Tekniske systemer
T: 932 43 088

Gode visuelle forhold bidrar til sikker samferdsel. Det forutsetter tilstrekkelig belysningsnivå på riktig sted, blendingsfrie miljøer og bevisst bruk av lyskvaliteter. I Rambøll har vi god kompetanse på området og kan finne optimale løsninger i alle type prosjekter.

Lys skal ivareta funksjonelle krav og anbefalinger, men også kunne tilrettelegge for visuelle opplevelser i deler av prosjektene. For eksempel kan belysning benyttes for å motvirke monotoni i lange tuneller. I Rambøll er vi opptatt av energieffektive løsninger med hensiktsmessig styring. I mange prosjekter er det hensiktsmessig å utvikle en belysningsplan, som gir føringer for hvordan et område skal behandles med lys. Våre lysdesignere kan bistå med dette.

Holmestrand stasjon, Holmestrand

Nye Holmestrand stasjon etableres i fjell og blir en av verdens største fjellhaller. Det tilrettelegges for dobbeltspor med høyhastighetstog i midten og lokalspor på hver side med tilhørende perrong. Stasjonen blir om lag 250 meter lang, 35 meter bred og 15 meter høy.

Rambøll har utarbeidet belysningsplan for stasjonen. Belysningsplanen benytter utradisjonelle løsninger for denne typer områder og omhandler utendørsområde, inngangstunneler og stasjonshallen, med grunnbelysning og effektbelysning.

E18 Farriseidet bru, Bommestad-Sky

Ny E18 mellom Bommestad og Sky medfører ny broforbindelse over Farriseidet.

Statens vegvesen startet våren 2005 arbeidet med planlegging av ny firefelts motorvei på E18 forbi Larvik. Skråstagsbrua over Farriseidet ble vunnet av Rambøll i samarbeid med L2 Arkitekter i en designkonkurranse. Motorveibrua er en komplisert brukonstruksjon med tårn på 75 meter. Rambøll arbeider med effektbelysning av skråstagsbrua, samt belysning av brokar i prosjektet.

Lillehammer skysstasjon, Lillehammer

Skysstasjonen er et komplett servicetilbud for kollektivreisende i området, og inneholder også Lillehammer vandrerhjem.

Rambøll har prosjekter belysning i blant annet inngangsportal, Cafe Stasjonen, fellesarealer og NSB kundesenter.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no