Mock-ups

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Birgit Soleng

Birgit Soleng

Fagnettverksleder Tekniske systemer
T: 932 43 088
En prøvelyssetting, mock-up, kan være avgjørende for å sikre optimal plassering og belysning i et prosjekt. En prøvelyssetting benyttes for å skape en dialog rundt lyset og gi et sterkere grunnlag for å ta riktige valg og beslutninger. Rambølls lysdesignere har god erfaring med mock-ups.

Lyssettingen gir en reel opplevelse av lysets virkning og kvaliteter. Som regel suppleres prøvelyssettinger med andre former for visualiseringer i beslutningsprosessen. Prøvelyssetting benyttes ofte for utendørsanlegg som for eksempel fasadebelysning. Uavhengig av type prosjekt, jobber vi i Rambøll med å finne optimale løsninger for våre kunder.

Event, Svelvik

Svelvik Næringsråd har utarbeidet en strategisk næringsplan med formål om fornyelse og vekst i befolkning og næringsliv. Dette strategiarbeidet har resultert i 12 konkrete prosjekter hvorav ett av disse innebærer bruk av lys. Målsettingen med dette prosjektet var å øke synligheten, samt å skape trivsel og identitet.

I forbindelse med Svelvikspillet 2012 ble det arrangert en prøvelyssetting av to kraftmaster i Svelvik. Rambøll hadde ansvar for lysdesign og gjennomføring av prøvelyssettingen. Kraftmastene er plassert på hver side av Svelvikstrømmen, og ideen er at mastene indikerer styrbord og babord side av innseilingen. Mellom tre og fire hundre mennesker møtte frem da høyspentmastene ble tent, med nedtelling av ordføreren i Svelvik.

”Lys i det offentlige rom”, Fredrikstad

Fredrikstad Utvikling arrangerte i 2011 ”Lys i det offentlig rom” som bestod av et kveldsarrangement med lyssetting av ulike bygninger i sentrum, samt morgentreff med seminar og minimesse.

Rambøll utarbeidet konsept for belysnings av to fasader i sentrum, Karlandergården og Gjensidigegården. Arrangementet ble gjennomført som fullskala prøvelyssetting av fasadene og presentert ved en byvandring.

Akershus Fjernvarmesentral, Lillestrøm

Akershus Energi vurderer profilering av ny energisentral på Lillestrøm gjennom bruk av lys.

Rambøll har utviklet konsept for effektbelysning av fjernvarmesentralen. Konseptet ble presentert ved en fullskala prøvelyssetting.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no