Kultur

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Birgit Soleng

Birgit Soleng

Fagnettverksleder Tekniske systemer
T: 932 43 088
Godt lysdesign kan bidra til både visuelle opplevelser som kan skape harmoni og nye dimensjoner. Lysdesignere i Rambøll har bred erfaring med å skape inspirerende løsninger for kulturbygg.

Lys bidrar til opplevelse og kan tilrettelegge for gode møter mellom mennesker. Lysets rolle som formgiver er betydelig. Dette er et ansvar som må håndteres varsomt slik at opplevelse av arkitektur, rom eller kunst gir en kvalitativ opplevelse. Gjennom interaktivitet kan lys skape samhandling så vel som lek. Lys er ofte forbundet med glede og positivitet og har en tiltrekkende kraft på oss mennesker.

Nytt Nasjonalmuseum, Oslo

Nytt Nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design på Vestbanetomten skal bli et vitalt møtested for publikum og kunsten, og et profilert kulturbygg for hele Norge.

Hensikten med prosjektet er å skape et nasjonalt forsknings- og kompetansesenter for de visuelle kunstartene. Realiseringen av museumsanlegget skal markere Nasjonalmuseet som en utstillings- og formidlingsarena på internasjonalt nivå. Rambøll er engasjert som en komplett rådgivningsgruppe for å prosjektere et helhetlig museumsanlegg. Arbeidet inkluderer utarbeidelse av konsept og komplett belysningsplan for innvendig belysning og utvendig fasade.

Buen Kulturhus, Mandal

Kulturhuset Buen handler om å skape et felles utgangspunkt for Mandals kulturinstitusjoner. Buens teaterscene, kino, konsertsal, bibliotek, galleri, kulturskole og kafé tilbyr aktiviteter rettet mot både eldre og yngre blant byens innbyggere.

Rambøll har utviklet et komplett belysningskonsept for deler av kulturhuset i Mandal. Lysdesignere var også engasjert for å bistå totalentreprenør i prosessen. Kulturhuset inneholder sal og scener, kino, bibliotek, galleri og øvningslokaler for kulturskolen. Kulturhuset åpnet i 2012.

 

Besøkssenteret til Norsk Tipping, Hamar

Senteret skal være et sted hvor man kan lære mer om Norsk Tippings produkter og bidrag i samfunnet. Senteret tilbyr avansert interaktivitet og er et utstillingsvindu som tar besøkende med på en reise gjennom Norsk Tippings historie.

Rambøll har utarbeidet belysningskonsept for Norsk Tippings besøkssenter på Hamar. I idéarbeidet har vi lagt stor vekt på selve drømmen som drivkraft for hver enkelt av oss, for Norsk Tipping og for samfunnet. Drømmen er starten og drivkraften som skaper utvikling og resultater, eller kall det gjerne ”gylne øyeblikk”. Prosjektet er et samarbeid mellom PWLabs, Box Office/Conventor og Rambøll.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no