Konsept

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Birgit Soleng

Birgit Soleng

Fagnettverksleder Tekniske systemer
T: 932 43 088

Et konsept er en grunnleggende idé for hvordan belysning skal behandles i prosjekter. Rambølls lysdesignere har en bred erfaring med å utarbeide konsepter.

Et konsept har gjerne utgangspunkt i en grunnleggende analyse og er retningsgivende i forhold til utforming av belysningsanlegg. Et konsept formidler også en holdning til hvordan lyskvaliteten skal være i et prosjekt. Konseptet konkretiseres ofte gjennom beskrivelse av belysningskvaliteter, visuelle prinsippsnitt og belysningsplaner. Med vår ekspertise kan vi finne de beste løsningene for kunden.

Delutredning gjenåpning av Akerselva under Oslo S, Oslo

Delutredning for Jernbaneverket i forbindelse med en eventuell gjenåpning av Akerselva og gangforbindelse under sporområdet ved Oslo S.

Rambøll har utviklet et belysningskonsept for gangforbindelsen under Oslo S. Konseptet «Elvepuls» tar utgangspunkt i dagslyset og lysets samspill med vann. Lysets refleksjoner i vann skal gjengi elvas vitalitet og puls.

Konsept BAMA, Oslo

Bama skal etablere nytt hovedkontor i Oslo.

Rambøll har utviklet et belysningskonsept i kravspesifikasjon for hovedkontoret. Konseptet omfatter typiske rom og fellesarealer.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no