Helse

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Birgit Soleng

Birgit Soleng

Fagnettverksleder Tekniske systemer
T: 932 43 088

Gode belysningsanlegg er viktig for arbeidsplasser og arbeidsmiljø, men ikke minst for brukere av helsetjenester, som for eksempel på et sykehus eller et aldershjem. Lysdesigneren har et ansvar for å ivareta gode visuelle forhold for de ulike gruppene. I Rambøll har vi god kompetanse på området.

Lys og helse henger nøye sammen. Lys påvirker hvordan vi føler oss – humør, stress konsentrasjon og ytelse. Kroppens døgnrytme og biologiske klokke påvirkes også av lys. Det er derfor viktig at disse elementene ivaretas i planleggingen av belysningsanlegg. Våre lysdesignere sørger for gode og tilpassede løsninger for helsesektoren.

National Diabetic Centre, Riyad, Saudi Arabia

Forprosjekt for National Diabetic Center i Riyadh, et signalbygg for diagnostisering og behandling av alvorlig diabetes.

Rambøll har utviklet konsept og komplett belysningsplan for National Diabetic Center. Sykehuset inneholder undersøkelsesrom og sengeavdelinger i tillegg til laboratorier, undervisningsrom, bønnerom, auditorie og kommunikasjonssenter.

Kronstad DPS, Bergen

Nytt distriktspsykiatrisk senter i Bergen.

Rambøll har laget belysningsplan for deler av Kronstad DPS. Bygget skal tilby psykiatrisk dagbasert behandling og korttids døgnbemanning, inkludert poliklinikker, dagavdeling og sengeposter. Prosjektet omfatter også fellesfunksjoner og integrerte uteområder og takterrasser.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no